Dziś w Poznaniu rozpoczyna się dwudniowa II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście”.

W związku z rosnącą liczbą ludności mieszkającej w miastach wzrasta zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową, centra handlowe oraz tereny rekreacyjne. Ten wzrost zapotrzebowania nie pociąga za sobą zwiększenia powierzchni dostępnego do zagospodarowania terenu w granicach miast. W związku z tym tematyka rewitalizacji obszarów miejskich, czyli przywracania terenów zaniedbanych do użytku jest bardzo aktualna.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest wymianie doświadczeń związanych z odnową i ożywianiem przestrzeni miejskiej, omawiane będą uwarunkowania prawne i finansowe procesów rewitalizacyjnych oraz praktyczne dokonania polskich miast w tej dziedzinie.

W drugim dniu Konferencji odbędzie się wyjazd techniczny, w trakcie którego planowany jest przejazd Traktem Królewsko – Cesarskim oraz zwiedzanie zrewitalizowanego Starego Browaru w Poznaniu. Przebieg osi Traktu to historia rozwoju urbanistyki i architektury: od miejsca początków Państwa Polskiego poprzez miasto średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności. Stary Browar natomiast jest obecnie centrum handlowo-kulturalnym, które 9 grudnia 2005 roku zostało uznane przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) za najlepsze centrum handlowe świata w kategorii centrów średniej wielkości.

Konferencja zorganizowana jest w ramach obchodów „Roku Klimatu i Środowiska”. Patronat Honorowy objął Pan Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz administracji rządowej, biur architektonicznych, deweloperów, jednostek opracowujących programy rewitalizacji oraz do wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych spotkania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj