Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ruszył pierwszy konkurs na programy rewitalizacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dotacji, którego celem jest wsparcie gminy z regionu w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Konkurs przygotowano w ramach współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z samorządem Dolnego Śląska. Jego celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji. Będą one podstawowymi dokumentami do prowadzenia tych procesów, umożliwiającymi także ubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w ramach Funduszy Europejskich.

Współpraca między ministerstwem a urzędami marszałkowskimi pozwoli na opracowanie gminnych programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj