Prezydent Piotrkowa ogłosił konkurs dla inwestorów odnawiających elewacje budynków: „Nowa Elewacja 2008”.

Uczestnikami konkursu mogą być inwestorzy remontu kamienic usytuowanych w centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obszarze pomiędzy ulicami: POW, Wojska Polskiego, Skłodowskie-Curie, al. Kopernika, al. Piłsudskiego, włącznie z terenami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i będącymi w użytkowaniu wieczystym PKP oraz nieruchomościami w pierzei ulic stanowiących granice obszaru. Zgodnie z Regulaminem konkursu remont kamienicy musi zostać zakończony najpóźniej 31 grudnia br.  a zgłoszenie należy złożyć do 9 stycznia 2009 r.

Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta dokona wyboru najładniejszej kamienicy na podstawie ogólnych wrażeń estetycznych kamienicy po wykonaniu remontu, stopnia  skomplikowania realizacji remontu elewacji i również jakości materiałów wykorzystanych przy remoncie.  

Całkowita pula nagród dla zwycięzców to 30 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie nagród nastąpi w styczniu 2009 r.

źródło: piotrkow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj