W Bytowie przeprowadzono rewitalizacja cennych przyrodniczo alei przydrożnych. Koszt realizacji projektu wyniósł ok. 30 tys. zł. WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował  całe przedsięwzięcie kwotą 23 800 zł.

Aleje to drogi, które są obsadzone drzewami, często bardzo starymi i stanowią bardzo cenny element krajobrazu. W ostatnich latach coraz częściej niestety znikają z naszego krajobrazu. Przyczyną są głównie modernizacje dróg. Powoduje to zubożenie otwartego krajobrazu oraz znaczący spadek różnorodności biologicznej w Polsce.

Podczas remontów dróg zniszczone są też korzenie, które dostarczają wodę i sole mineralne. Wraz ze starymi drzewami znikają  też ostoje rzadkich i chronionych gatunków. Przykład stanowi jeden z największych europejskich chrząszczy – pachnica dębowa, a także nietoperze, ptaki, porosty.

– Stąd tak ważne jest, aby wszelkie prace prowadzone były przez wyspecjalizowane firmy – mówi Iwona Beszczyńska, kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW w Gdańsku. I dodaje, że wiele osób także uważa, że drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie lada wyzwaniem dla zarządców dróg oraz władz gminnych jest zatem zachowanie alei w krajobrazie, jako cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych.

W ramach przeprowadzonego w gminie Bytów projektu przeprowadzono pielęgnację alei przydrożnych oraz drzew. Wykonano cięcia korygujące korony drzew, usunięto uszkodzone, nadłamane oraz suche gałęzie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.

– Poprzez realizację prac w ramach projektu, promocję i nagłośnienie zadań, pokazujemy mieszkańcom, że Bytów to nie tylko zabytkowe budynki, ale także równie cenna zieleń, która kiedyś była pięknym i przemyślanym założeniem. Aleje z hamulca w rozwoju działalności stają się atutem i ozdobą dróg dojazdowych, a także miejscem spacerów amatorów historii i przyrody – mówi Piotr Gliszczyński z Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Czytaj więcej

Skomentuj