Od 15 marca 2022 Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ma nowego dyrektora.

Od 15 marca 2022 Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ma nowego dyrektora.

Na stanowisko to został powołany Robert Chciuk. Funkcje zastępców dyrektora departamentu pełnią Joanna Darska oraz Adrianna Chmiel.

Kim jest Robert Chciuk?

Robert Chciuk był zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych. Nowy dyrektor departamentu jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem. Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym, zajmując się wdrażaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Od 2004 roku prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w Wodach Polskich.

Zadania Departamentu Gospodarki Odpadami

Do zakresu działania Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Czytaj więcej

Skomentuj