2 listopada ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska została odwołana Bogusława Brzdąkiewicz. Z dniem 3 listopada na stanowisko to została powołana natomiast Joanna Darska.

Funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (od 2020 r.) pełni Marzena Berezowska – prawnik, administratywista. Marzena Berezowska jest również absolwentką studiów MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przez całą karierę zawodową związana z administracją publiczną.

Joanna Darska, która została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami jest absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Środowiska o Specjalności Systemy Ochrony Środowiska i wieloletnim pracownikiem Ministerstwa. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się tematyką związaną z gospodarką odpadami.

Zadania departamentu

Do zakresu działania Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj