W lipcu na etacie w jaworznickich wodociągach pojawili się nowi pracownicy – małże słodkowodne. Ich zadaniem jest stała kontrola wody w ujęciu Dobra, co oznacza, że przez 24 godziny na dobę pilnują jakości wody dostarczanej mieszkańcom Jaworzna.

Nowy system kontroli jakości wody w MPWiK Jaworzno nazywa się SYMBIO i bazuje na naturalnej reakcji małży na zanieczyszczenie wody – kiedy zmienia się jej toksyczność, małża automatycznie zamyka muszlę. W zbiorniku SYMBIO umieszczono osiem mięczaków z gatunku skójka zaostrzona (unio tumidus). Każdy z nich ma na muszli magnes i sondy pomiarowe, które rejestrują stopień rozwarcia muszli.

– Reakcja mięczaków nie dostarcza nam informacji o tym, co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie, ale ich nagłe zamknięcie natychmiastowo sygnalizuje zmianę parametrów wody – rozpoznaną przez nie za szkodliwą i niebezpieczną. W razie nagłego skażenia chemicznego wody, sondy pomiarowe sprzężone z systemem wygenerują alarm, który pozwoli pracownikom zatrudnionym w ujęciu Dobra na natychmiastową reakcję. Dzięki temu znacznie skracamy czas na rozpoczęcie badań laboratoryjnych – tłumaczy Józef Natonek, prezes MPWiK Jaworzno i dodaje: – System SYMBIO jest oczywiście dodatkowym sposobem kontroli jakości ujmowanej wody. Poza nim nieustannie działa kontrola laboratoryjna wody. Sprawowana jest przez wewnętrzne laboratorium oraz jaworznicki Sanepid.

Metalowy zbiornik zapewnia małżom zaciemnienie oraz izolację od hałasu, a także amortyzuje ewentualne drgania podłoża, zapewniając małżom pełen komfort i skupienie. Cała praca systemu, w tym rozwarcie skorupy małż, jest wyświetlana oraz archiwizowana na komputerze. Dzięki temu można obserwować aktywność małż w trakcie trzymiesięcznego leżakowania. Po tym okresie następuje wymiana na nowe osobniki. Stare wędrują w tym czasie na odpoczynek do otwartego zbiornika, w celu rekonwalescencji i utrzymywania wysokiego poziomu kontroli. 

System Biomonitoringu SYMBIO jest  praktycznie bezobsługowy. Wartość jego wdrożenia oraz uruchomienia na ujęciu Dobra w Jaworznie wyniosła 60 tys. zł. 

źródło: MPWiK Jaworzno

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj