W lipcu na etacie w jaworznickich wodociągach pojawili się nowi pracownicy – małże słodkowodne. Ich zadaniem jest stała kontrola wody w ujęciu Dobra, co oznacza, że przez 24 godziny na dobę pilnują jakości wody dostarczanej mieszkańcom Jaworzna.

Nowy system kontroli jakości wody w MPWiK Jaworzno nazywa się SYMBIO i bazuje na naturalnej reakcji małży na zanieczyszczenie wody – kiedy zmienia się jej toksyczność, małża automatycznie zamyka muszlę. W zbiorniku SYMBIO umieszczono osiem mięczaków z gatunku skójka zaostrzona (unio tumidus). Każdy z nich ma na muszli magnes i sondy pomiarowe, które rejestrują stopień rozwarcia muszli.

– Reakcja mięczaków nie dostarcza nam informacji o tym, co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie, ale ich nagłe zamknięcie natychmiastowo sygnalizuje zmianę parametrów wody – rozpoznaną przez nie za szkodliwą i niebezpieczną. W razie nagłego skażenia chemicznego wody, sondy pomiarowe sprzężone z systemem wygenerują alarm, który pozwoli pracownikom zatrudnionym w ujęciu Dobra na natychmiastową reakcję. Dzięki temu znacznie skracamy czas na rozpoczęcie badań laboratoryjnych – tłumaczy Józef Natonek, prezes MPWiK Jaworzno i dodaje: – System SYMBIO jest oczywiście dodatkowym sposobem kontroli jakości ujmowanej wody. Poza nim nieustannie działa kontrola laboratoryjna wody. Sprawowana jest przez wewnętrzne laboratorium oraz jaworznicki Sanepid.

CCJ 300 x 250

Metalowy zbiornik zapewnia małżom zaciemnienie oraz izolację od hałasu, a także amortyzuje ewentualne drgania podłoża, zapewniając małżom pełen komfort i skupienie. Cała praca systemu, w tym rozwarcie skorupy małż, jest wyświetlana oraz archiwizowana na komputerze. Dzięki temu można obserwować aktywność małż w trakcie trzymiesięcznego leżakowania. Po tym okresie następuje wymiana na nowe osobniki. Stare wędrują w tym czasie na odpoczynek do otwartego zbiornika, w celu rekonwalescencji i utrzymywania wysokiego poziomu kontroli. 

System Biomonitoringu SYMBIO jest  praktycznie bezobsługowy. Wartość jego wdrożenia oraz uruchomienia na ujęciu Dobra w Jaworznie wyniosła 60 tys. zł. 

źródło: MPWiK Jaworzno

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj