Dzisiaj w Krakowie odbędzie się oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej przy ul. Tynieckiej. Trasa łączy dwa istniejące wcześniej odcinki, tworząc spójny ciąg pieszo-rowerowy.

Ścieżka rowerowa o długości 1100 m biegnie wzdłuż ulicy Tynieckiej, od ul. Praskiej do ul. Do Groty. Ścieżka stanowi fragment Trasy 7 uwzględnionej w „Studium podstawowych tras rowerowych dla Krakowa”, która wiedzie aż do Tyńca.

Do tej pory ruch rowerowy odbywał się w ruchu ogólnym ulicy Tynieckiej. Dzięki zrealizowanej inwestycji wyprowadzono ruch rowerowy z intensywnego ruchu ogólnego ulicy Tynieckiej, pełniącej funkcję jednej z południowo-zachodnich dróg wylotowych z Krakowa. Ścieżka przebiega obecnie po wałach wiślanych, jedynie fragmentarycznie w międzywalu Wisły.

Zakres prac budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej od ul. Praskiej do ul. Do Groty obejmował prace zieleniarskie (wycinka drzew i krzewów), roboty ziemne (wykonanie skarp i częściowa wymiana ziemi), roboty rozbiórkowe (skarpy), a także roboty drogowe (zgodnie z wymogami dla ścieżek rowerowych). Koszt inwestycji wyniósł 872 tys. zł.

Inwestycja miała zostać zakończona na przełomie 2008 i 2009 roku, ale termin został przesunięty, zgodnie z sugestiami ekologów, z uwagi na okres ochronny (lęgowy) dla gniazdujących na tym terenie ptaków, a następnie z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prace.

W tym roku powstanie także ścieżka rowerowa przy ul. Widłakowej. Dokumentacja projektowa, opracowana w 2008 roku, obejmuje teren w rejonie zbliżenia do wału wiślanego i stanowi połączenie istniejących już odcinków ścieżki biegnącej po wałach wiślanych. Długość ścieżki przy ul. Widłakowej to 250 metrów.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj