9 listopada w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach PO Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”.

Dokumenty umożliwiające rozpoczęcie dofinansowania zadania podpisała Gabriela Lenartowicz-prezes Funduszu i Jan Szyma – prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego realizującego to przedsięwzięcie.

Projekt obejmuje modernizację istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie poprzez budowę zakładu kompostowego i drugiej kwatery składowiskowej o powierzchni ponad 2,6 h oraz rekultywację dotychczasowej 16-hektarowej kwatery. Dzięki temu Zakład zwiększy moc przerobową do ponad 116 tys. ton odpadów rocznie, co pozwoli na obsługę powiatów subregionu północnego województwa śląskiego.

CCJ 300 x 250

Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 54 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności określono do wysokości 17 mln 840 tys. zł. Zakończenie prac przewidziano na połowę 2013 roku.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj