Rozpoczyna się pierwszy etap rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu. 8 września podpisano umowę i przekazano plac budowy firmie, która zrealizuje zadanie.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe alejki i wyremontowany plac przy wejściu do parku od strony mostu Teatralnego. Zamontowane zostaną nowe latarnie, ławki, kosze na śmieci. Pojawią się też stojaki na rowery. Nie zabraknie także nowych nasadzeń zieleni. Żadne drzewa nie zostaną wycięte.

Zwrot w stronę rzeki

Ten etap rewaloryzacji parku to także zwrócenie się w stronę rzeki i zwiększenie dostępu do niej.

– Rozpoczynamy kolejny etap w przywracaniu rzeki miastu. Ważną częścią rewaloryzacji parku będzie stworzenie wygodnego zejścia do rzeki. Powstanie ono przy moście Teatralnym, od strony parku. Będzie to pierwsza część kaliskich bulwarów, na których mieszkańcy będą mogli wypoczywać tuż przy wodach Prosny – zapowiada prezydent Krystian Kinastowski.

Inwestycję zrealizuje firma EKO-NAJ Artur Różewicz z Kalisza, która w ciągu dziesięciu miesięcy od podpisania umowy wykona zadanie za kwotę 4,3 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj