Opublikowane rozporządzenie wdrażające E-Taryfę oraz projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymagają dogłębnej analizy i konsultacji. Część zapisów budzi kontrowersje – uważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Pod koniec ubiegłego tygodnia opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Rozporządzenie wprowadza do polskiego prawa tzw. E-Taryfę, czyli nową taryfę dystrybucyjną adresowaną wyłącznie do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

– To jeden z naczelnych postulatów “Białej Księgi Elektromobilności” PSPA. Taryfa, dostosowana do realiów rynku elektromobilności znajdującego się we wczesnej fazie rozwoju, ma korzystnie wpływać na dynamikę rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury pojazdów elektrycznych w Polsce – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – W tej chwili analizujemy czy projekt, będący efektem dialogu, jaki branża prowadziła z administracją od kwietnia 2019 r., spełnia te przesłanki.

20 listopada br. opublikowano także projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który modyfikuje ramy prawne funkcjonowania polskiego rynku e-mobility. Znalazły się tam rozwiązania postulowane przez polską branżę zrównoważonego transportu i zawarte “Białej Księdze Elektromobilności”. Mowa tu m.in. o przepisach ułatwiających instalację infrastruktury ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zasadach ustanawiania stref czystego transportu, tworzeniu buspasów na drogach krajowych oraz wprowadzeniu definicję carsharingu i zachęt dla operatorów.

W projekcie wprowadza się definicję carsharingu i zachęty dla operatorów w postaci zwolnienia z opłat za parkowanie oraz możliwości poruszania się po buspasach. Samochody z carsharingu, oraz auta elektryczne i wodorowe będą mogły jeździć po buspasach do końca 2025 r.

Czytaj więcej

Skomentuj