Przyszła opłata za wywóz śmieci powinna być naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców, a nie np. zużycie wody – tak uważają mieszkańcy Rudy Śląskiej. W mieście zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących nowych zasad odbioru śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Aż 84,6% ankietowanych, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych chce, żeby „opłata śmieciowa” była naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących w domu lub mieszkaniu. Możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania rozważały wcześniej władze Rudy Śląskiej.

– Uważamy, że ta metoda jest najsprawiedliwsza – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Nie chcieliśmy jednak podejmować decyzji w tej sprawie bez konsultacji z rudzianami. W tak istotnych kwestiach dialog z mieszkańcami jest niezbędny – podkreśla. Jeżeli Rada Miasta przegłosuje to rozwiązanie, to w Rudzie Śląskiej opłata za wywóz będzie obliczana na podstawie oświadczeń, w których mieszkańcy będą deklarować, ile osób mieszka w ich gospodarstwie domowym. Informacje te będzie można łatwo zweryfikować z urzędową bazą danych.

CCJ 300 x 250

Obok wybranego przez rudzian sposobu obliczania „opłaty śmieciowej”, istnieją jeszcze trzy inne. Niektóre gminy obliczają ją na podstawie ilości zużytej wody. Takie rozwiązanie spodobało się jednak tylko 1,9% ankietowanych. Niewiele osób, bo tylko 3,8% rudzian, chce też, żeby opłata za wywóz śmieci była uzależniana od powierzchni mieszkania czy domu. 9,6% osób uważa natomiast, że Rada Miasta powinna ustalić stałą stawkę za wywóz śmieci w sumie dla gospodarstwa domowego.

źródło: rudaslaska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj