Przyszła opłata za wywóz śmieci powinna być naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców, a nie np. zużycie wody – tak uważają mieszkańcy Rudy Śląskiej. W mieście zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących nowych zasad odbioru śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Aż 84,6% ankietowanych, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych chce, żeby „opłata śmieciowa” była naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących w domu lub mieszkaniu. Możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania rozważały wcześniej władze Rudy Śląskiej.

– Uważamy, że ta metoda jest najsprawiedliwsza – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Nie chcieliśmy jednak podejmować decyzji w tej sprawie bez konsultacji z rudzianami. W tak istotnych kwestiach dialog z mieszkańcami jest niezbędny – podkreśla. Jeżeli Rada Miasta przegłosuje to rozwiązanie, to w Rudzie Śląskiej opłata za wywóz będzie obliczana na podstawie oświadczeń, w których mieszkańcy będą deklarować, ile osób mieszka w ich gospodarstwie domowym. Informacje te będzie można łatwo zweryfikować z urzędową bazą danych.

Obok wybranego przez rudzian sposobu obliczania „opłaty śmieciowej”, istnieją jeszcze trzy inne. Niektóre gminy obliczają ją na podstawie ilości zużytej wody. Takie rozwiązanie spodobało się jednak tylko 1,9% ankietowanych. Niewiele osób, bo tylko 3,8% rudzian, chce też, żeby opłata za wywóz śmieci była uzależniana od powierzchni mieszkania czy domu. 9,6% osób uważa natomiast, że Rada Miasta powinna ustalić stałą stawkę za wywóz śmieci w sumie dla gospodarstwa domowego.

źródło: rudaslaska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj