1600 ton zmagazynowanej soli oraz docelowo 31 jednostek usuwających śnieg i lód z dróg – tak Ruda Śląska przygotowała się do tegorocznej „Akcji Zima”. Miasto na zimowe utrzymanie dróg i chodników zabezpiecza blisko 3 mln zł.

Miasto jeszcze we wrześniu rozstrzygnęło przetarg na zimowe utrzymanie dróg, w wyniku którego za stan dróg I, II, III i IV kolejności zimowego utrzymania odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

– Zgodnie z zawartymi umowami, jeżeli prognoza pogody wskazywać będzie pogorszenie warunków atmosferycznych, firma prowadzić będzie całodobowo pogotowie zimowe, natomiast w momencie wystąpienia pierwszych zjawisk atmosferycznych, które wymagają użycia sprzętu, w przeciągu 30 minut firma podejmie odpowiednie działania w terenie – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Co ważne umowa z firmą została tak skonstruowana, że miasto płacić będzie za faktycznie wykonaną pracę. – Miasto ponosić będzie koszty pracy sprzętu w czasie odśnieżania dróg oraz koszty związane z utrzymaniem gotowości w czasie pogotowia zimowego. Natomiast, jeżeli warunki pogodowe i prognozy będą korzystne mamy możliwość odwołać „Akcję Zima” i wtedy nie będziemy ponosić żadnych kosztów – dodaje Ewa Wyciślik.

Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie rudzkich dróg dysponuje 11 jednostkami do ich odśnieżania, a w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu poprzez dzierżawę sprzętu od innych firm, zgodnie z zawartymi umowami rudzki PUK ma zabezpieczać łącznie 31 jednostek. Wykorzystywany do odśnieżania sprzęt stanowią samochody ciężarowe/specjalne wyposażone w pługi i posypywarki wraz z instalacją do zraszania soli, pojazdy wyposażone w pługi, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe o ładowności 3 t. Ponadto już teraz w magazynie firmy zabezpieczono 1 600 ton soli. Dla porównania ubiegłej zimy do odśnieżania rudzkich dróg zużyto 1 800 ton soli.
Na tegoroczną akcję zima miasto zamierza zabezpieczyć blisko 3 mln zł. Są to środki przeznaczone na odśnieżanie dróg, a także chodników i parkingów, których miasto jest właścicielem.

– 900 tys. zł na utrzymanie zimowe dróg i chodników zabezpieczonych jest w tegorocznym budżecie. Pozostałe środki zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2013. Taki podział środków spowodowany jest tym, że podpisywane umowy i sama „Akcja Zima” dotyczą sezonu zimowego, który rozpoczyna się pod koniec jednego roku, a kończy się w pierwszych miesiącach roku następnego – tłumaczy Ewa Wyciślik. O tym, jakie faktycznie będą koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, zadecyduje już sama zima. Jeżeli będzie łagodna jak poprzednio, miasto wyda mniej – w sezonie 2011/2012 była to kwota 1,4 mln zł. Dla porównania w sezonie 2010/2011 było to 2,4 mln, a zimą 2009/2010 – 1,9 mln zł.

W czasie trwania akcji zimowej priorytetem jest zapewnienie przejezdności dróg I i II kolejności odśnieżania. Tych pierwszych w mieście jest 101 km i są to wszystkie drogi, po których odbywa się komunikacja zbiorowa (drogi wojewódzkie, powiatowe i wybrane gminne). Drogi II kolejności odśnieżania, których w Rudzie Śląskiej jest 51 km, obejmują pozostałe drogi powiatowe i wytypowane drogi gminne mające duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta.

– Dopiero po zapewnieniu przejezdności tych dróg, sprzęt może zostać przerzucony na drogi o pozostałym standardzie odśnieżania – objaśnia Ewa Wyciślik. – W większości przypadków odśnieżanie dróg III i IV kolejności odśnieżania odbywa się po zgłoszeniach mieszkańców, którzy wskazują konkretne odcinki dróg lokalnych – dodaje Ewa Wyciślik.

źródło: rudaslaska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj