Ekolog Dominik Dobrowolski wyrusza na kolejną ekologiczną wyprawę. Wyprawa rozpoczynająca się 15 czerwca realizowana jest pod hasłem „Stop CO2 Rusz się”.

– Moim celem jest nagłośnienie w Unii Europejskiej problemu zmian klimatycznych oraz możliwości przeciwdziałania im poprzez nasze osobiste działania. Wyprawa tak jest przygotowana, aby jej finał nastąpił 30 czerwca w Brukseli, w przeddzień startu polskiej Prezydencji w UE. Spotkajmy się we Wrocławiu,  na trasie czy w Brukseli – zaprasza Dominik Dobrowolski. 

Według Komisji Europejskiej, aby osiągnąć ograniczenie wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 st. C powyżej poziomu obecnego, niezbędne jest 50% zmniejszenie emisji CO2 do roku 2050. To z kolei powinno zapobiec nieodwracalnemu zaburzeniu klimatu Ziemi. Ponieważ CO2 powstaje głównie przy produkcji energii z paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa naftowa), sposobem na zapobieganie zmianom klimatu jest redukcja ilości energii produkowanej w ten sposób, unowocześnienie energochłonnej infrastruktury, jak i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Najszybszą metodą zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest po prostu zużywanie mniejszej ilości energii – czyli jej oszczędzanie. 

– „Stop CO2 – Rusz się” to hasło wyprawy. Chcę, aby wypełnić je konkretnymi działaniami. Podczas swojej wyprawy będę nagłaśniać trzy podstawowe problemy związane z emisją CO2. Tak aby w ramach polskiej Prezydencji w UE, każda Polka i Polak, mogli także włączyć się w ochronę klimatu poprzez swoje osobiste działania – mówi Dominik Dobrowolski. Te problemy, to jego zdaniem:

1. TRANSPORT. Transport jest odpowiedzialny za 30% światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Jedną z metod zmniejszenia emisji jest ograniczenie podróży samochodami i samolotami (szczególnie na krótkich dystansach). Dlatego częściej wybierajmy transport publiczny lub rower (szczególnie w miastach).

2. ODPADY. W roku 2011 powstanie tylko w Polsce blisko 15 mln ton odpadów komunalnych. Aby rozwiązać problem śmieci należy stosować zasadę 3R. Ograniczajmy ilość powstających odpadów czyli (1) Reduce – unikajmy nadmiernie opakowanych produktów. Zmniejszenie ich masy o 10%, pomoże zredukować emisję CO2 nawet o około 600 kg rocznie na osobę. Używajmy wielokrotnie i nie marnujmy przedmiotów – (2) Reuse. Pamiętajmy naturalnie też o (3) Recycle – czyli segregowaniu odpadów.  To są zasady 3R!

3. ENERGIA. Kluczowe dla ograniczenia emisji CO2 jest oszczędzanie energii w domu, pracy, szkole, wszędzie gdzie się da. WWF policzył, że gdybyśmy wszyscy racjonalnie wykorzystywali energię w naszych domach, każdego roku moglibyśmy ograniczyć jej zużycie nawet do 20%, a zatem o 20% zmniejszylibyśmy emisję CO2.

Wyprawa objęta jest patronatem: Parlamentu Europejskiego, reprezentowanego przez Prof. Jerzego Buzka, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Europosłanki Prof. Danuty Hübner. Projekt popierają także Parlamentarna Grupa Rowerowa, pod przewodnictwem pani Poseł Ewy Wolak, Fundacja Marka Kamińskiego – polskiego podróżnika i filantropa oraz piosenkarka Joanna Dark. Wyprawa została wsparta przez Głównych Partnerów: koncern energetyczny FORTUM, firmę Tetra Pak oraz Program Rekarton. Wyprawę także wspiera Fundacja PlasticsEurope Polska.

WIęcej szczegółów na stronie www.cycling-recycling.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj