Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską ogłosił “Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”. Najlepsze innowacje energetyczne w samorządach będą nagrodzone. To kolejna inicjatywa rzeszowskiego think tanku.

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

– Chcemy docenić inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego oraz je nagrodzić i wypromować w skali całego kraju, tak by stały się przykładami dla innych – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im Łukasiewicza. – Nasz konkurs ma być impulsem dla samorządów do zainteresowania się innowacjami energetycznymi. Chcemy też – jako think tank grupujący naukowców i ekspertów – przyczynić się do koniecznego i nieuchronnego przecież procesu przyspieszenia zrównoważonej transformacji elementów struktury energetycznej na najniższym – co nie znaczy że mniej ważnym – szczeblu.

– Pragniemy, aby ten konkurs był dla samorządów sposobem ewidencji dotychczas realizowanych działań w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, aby gminy zwróciły uwagę na uwarunkowania z którymi aktualnie mają do czynienia i aby wytyczyły sobie cele na przyszłość – podkreśla prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem i przewodniczący Kapituły Konkursu.

Kategorie konkursu:

  • “Inwestycja Roku” – transport i budownictwo;
  • “Akcja Społeczna Roku” – podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej;
  • “Innowacja Roku” – nowatorstwo energetyczne w skali samorządu.

– W konkursie – poza inwestycjami – nagrodzone będą też działania na rzecz zwiększania świadomości dotyczącej energetyki i ochrony środowiska wśród obywateli – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu. – Chodzi np. o edukację czy zachęcanie mieszkańców do większej aktywności na rzecz przyspieszania modernizacji sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Kapituła konkursowa będzie składać się z doświadczonych ekspertów. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się TUTAJ.

 

Czytaj więcej

Skomentuj