Opracowanie rozwiązań umożliwiających modernizację systemów ciepłowniczych lub elektrociepłowniczych zakłada uruchamiany właśnie projekt “Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” – poinformowało NCBR. Wnioski można składać do 25 czerwca br.

Jak zaznaczono w informacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, chodzi o stabilizację sieci energetycznej przyszłości, która nie będzie już bazować na paliwach kopalnych. Na nowy projekt przewidziano 41 mln zł z funduszy unijnych.

– Odchodząc od spalania paliw kopalnych w energetyce i ciepłownictwie, musimy zmodernizować wszystkie przestarzałe instalacje. Dlatego inicjujemy kolejne przedsięwzięcia, które przyczynią się do transformacji tego sektora w Polsce – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.

Jak dodał, w ramach nowego projektu wykonawcy mają stworzyć innowacyjny i uniwersalny model systemu elektrociepłowniczego, “który z jednej strony umożliwi dostarczanie do naszych domów ciepła pozyskanego ze źródeł odnawialnych, a z drugiej – pozwoli na wykorzystanie elektrociepłowni jako elementu lokalnego systemu elektroenergetycznego, wpływającego stabilizująco na udział w nim jednostek produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz pozwalającego na aktywne uczestniczenie elektrociepłowni w tym systemie”. Wiąże się to również z korzyściami ekonomicznymi, co wynika m.in. z możliwości sprzedaży i kupna energii elektrycznej OZE.

“Spinanie” ciepła i energii

Przedsięwzięcie „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” to druga w ostatnim czasie inicjatywa NCBR w zakresie bezemisyjnego ciepłownictwa, realizowana ze wsparciem Funduszy Europejskich i inspirowana strategią Europejskiego Zielonego Ładu. Dodano, że cały system “będzie spinać układ kogeneracyjny wytwarzający jednocześnie energię i ciepło użytkowe ze zmagazynowanej energii OZE”.

Dyrektor Kamieniecki zaznaczył, że wszystkie stworzone koncepcje elektrociepłowni wraz ze wszystkimi obliczeniami zostaną opublikowane dla całego rynku.

– Oznacza to, że każda ciepłownia w Polsce będzie mogła się zapoznać z wynikami badań i z nich skorzystać w procesie modernizacji swojej infrastruktury – wskazał szef NCBR.

Jak zwrócono uwagę, elektrociepłownie oparte o OZE mogą stabilizować sieć energetyczną oraz zaspokajać lokalne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. “Ważną funkcją nowatorskiej elektrociepłowni będzie równoważenie lokalnego rynku energii elektrycznej. Ekonomię przedsięwzięcia oraz bezpieczeństwo ciągłości świadczenia usług będzie poprawiać obecność w tym projekcie kogeneracji OZE (np. w oparciu o biogaz lub zielony wodór)” – zaznaczono. Dodano, że jej zasadniczą rolą jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej w czasie, gdy jej cena rynkowa jest najwyższa, czyli gdy jej najbardziej brakuje.

Szalejące ceny uprawnień do emisji CO2

Elektrociepłownie, podobnie jak wszystkie instalacje wykorzystujące paliwa kopalne, borykają się z rosnącymi kosztami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W efekcie powoduje to spadek rentowności elektrociepłowni. “Obecnie tona CO2 kosztuje już ponad 50 euro, co oznacza, że w ciągu roku cena ta wzrosła aż o 30 euro, a w okresie czterech lat – o 45 euro!” – przypomniano.

Przebudowa gospodarki wynikająca z odchodzenia od paliw kopalnych to, jak podkreślono, szansa dla polskich przedsiębiorstw, możliwość rozwoju nowych produktów i technologii. Przedsięwzięcie „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” jest finansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków prowadzony będzie do 25 czerwca br.

Przypomniano, że to już drugi projekt ciepłowniczy – po zainicjowanym w ubiegłym miesiącu przedsięwzięciu „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”; termin naboru upływa 14 czerwca br., o godz. 12.00. W obu przypadkach ogłoszone postępowania odbywają się w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP). “O ile Ciepłownia Przyszłości skupia się na produkcji ciepła, o tyle istotnym elementem nowego przedsięwzięcia jest kogeneracja OZE” – wskazano.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” ma być układ kogeneracyjny wytwarzający energię ze zmagazynowanej energii OZE, w którym moc zainstalowana elektryczna jednostki kogeneracji wynosi co najmniej 450 kWe, przy równoczesnym pozyskiwaniu ciepła w kogeneratorze OZE. Pozyskane ciepło musi zostać zmagazynowanie i/lub dostarczone do odbiorców końcowych. “Kogeneracja będzie realizowana w 100 proc. OZE z wykorzystaniem np. biogazu lub wodoru z OZE” – podano.

Prąd z wodoru i biogazu

“Przewiduje się, że w elektrociepłownia będzie mogła kupować energię niejako po sąsiedzku, tzn. od jednostek produkujących ją z odnawialnych źródeł i działających w promieniu 40 kilometrów” – czytamy. Dodano, że wykonawca w ramach projektu powinien opracować koncepcję modernizacji jak największej części wybranego przez siebie systemu elektrociepłowniczego. “Efektem ubocznym produkcji prądu w instalacji będzie ciepło, które będzie oddawane do magazynu energii, a następnie trafi do klientów końcowych” – zaznaczono.

NCBR zakłada, że konwencjonalne elektrociepłownie zostaną stopniowo zastąpione przez instalacje pozyskujące prąd z OZE: np. z wodoru lub biogazu. Proces modernizacji nie może jednak odbywać się kosztem mieszkańców. Stąd istotnym warunkiem stawianym wykonawcom jest utrzymanie racjonalnych cen energii elektrycznej i ciepła dla odbiorcy końcowego.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” znajdują się stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Czytaj więcej

Skomentuj