Rozpoczęła się realizacja projektu „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”, prowadzona przez Wody Polskie RZGW Gliwice. W inauguracji prac 6 lipca 2021 r. wziął udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

– Naszym zadaniem jest rozwijanie najmniej emisyjnego transportu. Budowa infrastruktury hydrotechnicznej to długoterminowa inwestycja w przyszłość transportu. Nowa śluza w Krapkowicach jest także ważnym elementem rządowego programu rozwoju naszego kraju. Inwestycja w Krapkowicach jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego nie tylko dla Śląska, ale także dla polskich portów morskich – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Celem realizacji zadania jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi wodnej na Odrze, usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu o obniżonej emisji hałasu oraz promowanie zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Rezultatem realizacji Projektu będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej komory śluzy o parametrach użytkowych 190 m długości i 12 m szerokości. W ramach prac przebudowana zostanie istniejąca komora pociągowa, dzięki czemu zapewnione zostaną ciągłość i bezpieczeństwo żeglugi na drodze wodnej. Ponadto kompleksową modernizację przejdą obiekty towarzyszące oraz infrastruktura na śluzie Krapkowice. Powstanie również nowa sterownia główna.

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt projektu to ok. 209 mln zł, a prace nad nim zakończą się w 2023 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj