1 / 4

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Zwyciężyła koncepcja poznańskich architektów, którzy chcą uczynić wizytówkę tej części miasta oraz przestrzeń nawiązującą do historii, o kameralnym i spokojnym charakterze. Ma ona mieć kształt miejskiego woonerfu.

W sumie na konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania i aranżacji przestrzeni rynku w bydgoskim Starym Fordonie (ok. 7,1 tys. m2) wpłynęło 11 projektów.

Żaden do końca nie zadowolił miejskich włodarzy, dlatego nie przyznali pierwszej nagrody. Drugie, najwyższe miejsce, zdobyła koncepcja poznańskich architektów: Łukasza Pieńczykowskiego i Jakuba Bartkowiaka. Według miasta, projekt ten najlepiej spośród przedłożonych prac spełnia oczekiwania mieszkańców, we właściwy sposób pod względem konserwatorskim interpretuje historyczną przestrzeń, a także wprowadza atmosferę, która zachęci do spędzania na rynku wolnego czasu.

Komisja doceniła czytelny podziału przestrzeni rynku na poszczególne strefy związane z różnorodną funkcją miejsca, przy jednoczesnym szacunku dla kontekstu przestrzennego. Architekci zaaranżowali miejsca wypoczynku wkomponowane na tle lipowej alei zintegrowanej z zielenią (ławki z wbudowanym oświetleniem, rozdzielone konarami drzew), która wykorzystuje formę łuku powtarzającą się w połączonych ze sobą modułach.

Atutem projektu poznańskich architektów jest wielofunkcyjność – niewielka niecka zaplanowana w nawierzchni placu w zależności od potrzeby lub od pory roku, może być wypełniona wodą tworząc płytkie oczko wodne, lub osuszona, co umożliwia wykorzystanie całej powierzchni rynku (wtedy może też służyć jako przestrzeń do rozstawienia sceny). Zimą natomiast może zamienić się w ślizgawkę, a latem – w fontannę dzięki czasowo zaprogramowanym dyszom wodnym.

Po stronie wschodniej rynku w naturalny sposób stworzono strefę rekreacji. Kamienice staną się zapleczem letnich kawiarenek ogródkowych. Wprowadzona zostanie zieleń z uwzględnieniem istniejących cisów stanowiących pomniki przyrody. Spodobało się również subtelne nawiązanie do historii poprzez wykorzystanie ściany Zakładu Karnego do eksponowania tablic informacyjnych.

Na podstawie pracy poznańskich architektów przygotowany zostanie projekt zagospodarowania rynku. Komisji zleci naniesienie zmian związanych m. in. z przyjętą kolorystyką, rodzajem nawierzchni (rezygnacja z drobnego bruku na rzecz większych kostek), kompozycją zieleni, a także koniecznością zachowania komunikacji przelotowej, czy nieco innej aranżacji małej architektury. Przybliżony koszt inwestycji to 3,7 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj