Rząd ma się we wtorek zająć projektem ustawy o wprowadzeniu od 2024 r. nowego rodzaju benzyny o podwyższonym udziale biokomponentów – wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Jak wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz wprowadzaniem przez UE sankcji, rynek paliwowy ulega dużym zmianom, w szczególności w obszarach łańcuchów zaopatrzenia zarówno w ropę naftową, jak też w gotowe paliwa ciekłe: olej napędowy oraz benzynę.

“W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu” – podkreślono.

Dodano, że regulacji wymaga też kwestia zmniejszenia zależności od importu surowców kopalnych z Rosji, zwłaszcza w kontekście wdrożonego przez UE szóstego pakietu sankcji.

“Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów” – poinformowano.

Z wykazu wynika, że taki rodzaj benzyny miałby się pojawić od 2024 r.

Czytaj więcej

Skomentuj