Na dotacje do instalacji fotowoltaicznej z programu “Mój Prąd” mogą liczyć właściciele domów rekreacyjnych, w których nie są zameldowani. NFOŚiGW nie analizuje stanu prawnego nieruchomości, na których zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna dofinansowana przez Fundusz.

PAP skierowała pytania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ws. programu promocji fotowoltaiki “Mój Prąd”. Agencja zapytała m.in., czy z dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych mogą się ubiegać właściciele domów, w których nie są oni zameldowani. W pytaniu wskazano sytuację, kiedy taką nieruchomość wykorzystujemy rekreacyjnie, tylko przez jakiś czas w roku.

NFOŚiGW przekazał w odpowiedzi, że nie analizuje on stanu prawnego nieruchomości, na których jest zamontowana instalacja PV.

– Zgodnie z regulaminem wnioskodawcą (beneficjentem) jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji – dodał Fundusz.

NFOŚiGW zwrócił jednak uwagę, że beneficjent jest dodatkowo zobowiązany do eksploatacji instalacji – we wskazanej we wniosku lokalizacji – przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

PAP zapytała również, czy panele objęte dofinansowaniem muszą fizycznie znajdować się na domu, np. na dachu budynku. Narodowy Fundusz podkreślił w odpowiedzi, że nie ma ograniczeń gdzie będzie zamontowana instalacja PV. Przypomniał, że od 23 listopada 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT. Chodzi o artykuł art. 41 ust. 12a tej ustawy.

– Po zmianie, ustawa zapewnia objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8 proc.) dostawy oraz budowy każdej mikroinstalacji OZE, funkcjonalnie związanej z obiektem lub lokalem. W tym przypadku funkcjonalność związku mikroinstalacji z obiektem (lokalem) należy rozumieć w ten sposób, że dana mikroinstalacja ma zapewniać energię dla tego obiektu (lokalu) i to niezależnie od tego, czy została zamontowana w bryle tego obiektu, czy na pobliskiej działce, czy na dachu garażu w sąsiedztwie – wyjaśniono.

W ramach programu “Mój Prąd” można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji, maksymalnie 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Budżet programu to 1 mld zł.

Od końca marca br. wnioski w programie należy składać elektronicznie za pośrednictwem platformy gov.pl. Z końcem maja z kolei udostępniono możliwość składania wniosków elektronicznych przez pełnomocnika.

Minister klimatu Michał Kurtyka zapowiadał w tym tygodniu, że “Mój Prąd” ma zostać w przyszłości rozszerzony o możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia na zakup przydomowych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Czytaj więcej

Skomentuj