Pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności podpisuje z beneficjantami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach udzielonego wsparcia NFOŚiGW zrefunduje 100 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Jaktorów (woj. mazowieckie) oraz Radzyń Podlaski (woj. lubelskie).

Strategia gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już istniejących parkingach. Planowany jest również zakup pojazdów elektrycznych m.in. dla urzędu gminy.

Wprowadzaniu nowych rozwiązań będzie towarzyszyć promocja wśród mieszkańców polegająca na dostarczaniu usług typu car-sharing oraz carpooling. Dodatkowo gmina planuje udział w programach pilotażowych związanych z wypożyczaniem sprzętów z napędem elektrycznym tj. hulajnogi, rowery czy skutery. Istotny jest również fakt, iż strategia będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych. Realizacja planowanych działań ma skutkować także ograniczeniem emisji CO2 w sektorze transportu na poziomie ok. 15 proc. Strategia zostanie przygotowana do końca września 2020 r., a jej planowany koszt to 45 tys. zł.

Dokumentacja dotycząca strategii dla Radzynia Podlaskiego zostanie przygotowana w tym samym terminie. Planowany koszt przedsięwzięcia to 50 tys. zł. Wdrożenie strategii przyczyni się przede wszystkim do rozpoczęcia przez administrację publiczną procesu wymiany dotychczasowej floty na pojazdy elektryczne oraz jednoczesnej budowie stacji ładowania usytuowanych w pobliżu budynków użyteczności publicznej.

Spodziewany jest dynamiczny rozwój elektromobilnej infrastruktury oraz stacji paliw gazowych CNG i LNG. Plany strategiczne zakładają także wzrost zainteresowania elektromobilnością przez klientów indywidualnych, co w konsekwencji może generować wzrost liczby pojazdów elektrycznych. Przygotowanie oraz realizacja planu niosą ze sobą perspektywę możliwości opracowania wytycznych dla projektu budowy krajowej sieci infrastruktury elektromobilnej, m.in. stacji szybkiego ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych czy stacji paliw gazowych CNG i LNG.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj