Rozwój polskiego systemu elektroenergetycznego był tematem środowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. To bardzo istotny temat ze względu na rozwój OZE. Efektem dyskusji będzie przygotowanie konkluzji – powiedział prezydencki doradca Paweł Sałek.

– Dziś odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, która funkcjonuje przy panu prezydencie. Dyskutowaliśmy o sprawach związanych z rozwojem polskiego systemu przesyłowego elektroenergetycznego – powiedział Sałek.

Prezydencki minister podkreślił, że to bardzo istotny temat ze względu na rozwijające się intensywnie w Polsce odnawialne źródła energii. W harmonogramie środowego posiedzenia Rady znalazło się m.in. wystąpienie prof. Mirosława Parola na temat planowanego rozwoju sektora elektroenergetycznego.

– Poruszyliśmy także temat związany z tymi wszystkimi inwestycjami, które będą w Polsce realizowane, a będzie ich bardzo dużo, jeśli patrzymy na Polski Ład w kontekście zapotrzebowania na stal i cement. Dlatego, że to są dwa podstawowe produkty, które są wykorzystywane w inwestycjach – kontynuował prezydencki doradca. Jak przekazał, prognozę zapotrzebowania w tym zakresie – w kontekście rozwoju energetyki w Polsce do 2040 roku – przedstawił podczas posiedzenia prof. Marek Ściążko.

Sałek przekazał, że efektem dyskusji podczas posiedzenia będzie przygotowanie konkluzji. Pytany, czy poruszony został temat kopalni Turów, odpowiedział: Nie, na ten temat nie rozmawialiśmy. Natomiast następne spotkanie w przyszłym miesiącu będzie dotyczyło tego dużego pakietu Komisji Europejskiej, tzw. Fit for 55 i ogromnych wyzwań, które stoją przed europejską i polską gospodarką oraz sektorem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Czytaj więcej

Skomentuj