1 / 8

Samorządy zyskują coraz więcej możliwości w zakresie energetyki. Aby zachować bezpieczeństwo energetyczne, muszą także zadbać o inwestycje i znaleźć finansowanie. O możliwościach wsparcia, problemach i rozwiązaniach w zakresie energetyki dla gmin rozmawiali uczestnicy konferencji “Samodzielność energetyczna gmin” w Warszawie.

Konferencja została zorganizowana przez redakcję “Przeglądu Komunalnego” wspólnie z partnerami – Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cites i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polityka energetyczna i ustawa o OZE

Dr Jacek Piłatkowski z Ministerstwa Energii wyraził nadzieję, że wkrótce Rada Ministrów przyjmie Politykę energetyczną Polski do 2040 r. Zakończyły się już konsultacje społeczne dokumentu, teraz jest on w fazie ostatnich poprawek.

Mowa była także o innych przedsięwzięciach prowadzonych przez resort energii, w tym wspieraniu klastrów, których w Polsce jest już sześćdziesiąt sześć. Potencjalna moc wytwarzana przez klastry z samej fotowoltaiki to, według danych Ministerstwa Energii, ponad 700 MW.

Na zakończenie swojej prezentacji przedstawiciel resortu mówił o aktualnym stanie prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. – Mamy nadzieję, że do końca czerwca projekt nowelizacji zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i prace w Sejmie będą postępowały na tyle szybko, że jeszcze przed wakacjami ustawa zostanie przyjęta przez parlament.

Gminy walczą o tańszy prąd

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich zauważył, że wzrasta rola energetyki w działalności gmin – nie tylko pod kątem dystrybucji, ale i wytwarzania. Oszczędności szuka się, tworząc klastry czy grupy zakupowe. – Ważne jest, aby dać samorządom realne narzędzia do walki z monopolem energetycznym. Tylko wtedy osiągniemy prawdziwą korzyść dla mieszkańca, czyli tańszy prąd – powiedział prelegent.

– Jeśli chodzi wsparcie energetyki dla gmin, nasza oferta jest kompleksowa – poinformowała Urszula Zając, dyrektor departamentu energii w NFOŚiGW. Narodowy Fundusz samodzielność energetyczną gmin (rozumianą także jako bezpieczeństwo energetyczne i walkę ze smogiem) wspiera przede wszystkim programami Energia Plus oraz Ciepłownictwo powiatowe. Ich budżety to ponad 4 mld zł.

Nowością jest program Agroenergia skierowany dla rolników indywidualnych. Celem jest tutaj samodzielność energetyczna rolnika, prąd i ciepło wytwarzane na własne potrzeby – wyjaśniła Urszula Zając. W programie można uzyskać dotację na maksymalnie 800 tys. zł (40 proc. kosztów) lub pożyczkę do 2 mln zł (100 proc. kosztów przedsięwzięcia).

Jak płacić mniej za energię?

Czym jest samodzielność energetyczna? To scenariusz gdy gmina produkuje więcej energii niż zużywa – wyjaśniał Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich. Zaznaczył, że samorządy muszą także myśleć w ten sposób o energetyce cieplnej, nie tylko o energii elektrycznej. Budowanie samodzielności energetycznej wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, ale korzyści płynące z przyjęcia takiej strategii są nie do przecenienia – zachęcał sekretarz generalny ZGW.

Praktyczne spojrzenie na wytwarzanie energii cieplnej zaprezentował Jacek Staszewski z PGNiG Termika. Produkowanie ciepła wiąże się z gąszczem przepisów i dużą biurokracją. Często zdarza się też, że jednostki i instytucje rządowe inaczej interpretują prawo. Inwestycje i zarządzanie w tym sektorze nie są więc łatwe – ocenił prelegent. Gminy muszą zatem uważnie wybierać zarządców energetycznych – tak, aby odbiorca końcowy był zadowolony z usługi. Jej jakość nadal definiowana jest przede wszystkim przez cenę i stabilność przesyłu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj