W Wołowie zorganizowano po raz pierwszy Dolnośląski Sejmik Odpadowy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli samorządów. Jednym z rezultatów dyskusji było podpisanie deklaracji co do wyeliminowania zjawiska nielegalnego gromadzenia odpadów z terenu dolnośląskich gmin.

Głównym celem Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego była dyskusja o tym, jak likwidować dzikie wysypiska i walczyć z nielegalnym gromadzeniem odpadów. Ponadto samorządy chcą przygotować propozycję zmian legislacyjnych do obowiązujących aktów prawnych, które umożliwią przedstawicielom miast i gmin skuteczne przeciwdziałanie w powstawaniu kolejnych nielegalnych wysypisk odpadów i likwidację istniejących.

Pożary odpadów muszą się skończyć

Jedną z bezpośrednich przyczyn organizacji sejmiku był też pożar nielegalnego wysypiska przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu.

– Kilka dni po powołaniu mnie na stanowisko wiceprezydenta Wrocławia, w naszym mieście spłonęło nielegalne składowisko odpadów przy ul. Szczecińskiej. To wydarzenie wytyczyło kierunek moich pierwszych decyzji i działań, którego skutkiem m.in. jest dzisiejszy sejmik – mówił na spotkaniu Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia.

Na spotkaniu zwrócono uwagę, że gminy nie mają efektywnych narzędzi do walki z nielegalnym składowaniem odpadów. Obecny na spotkaniu Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, stwierdził, że należy w pierwszej kolejności wzmocnić Inspekcję Ochrony Środowiska, aby mogła wydajniej sprawować swoją funkcję, a także zapewnić większe wsparcie gminom w radzeniu sobie z problemem nielegalnego gospodarowania odpadów. Podczas spotkania Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia zaproponował utworzenie policyjnych komórek, które zwalczałyby to zjawisko.

 

Propozycje zmian dla ministra środowiska

Wrocławski magistrat podkreślił, że w kwietniu na ręce Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, przekazana została propozycja zmiany konkretnych przepisów ustawy o odpadach, Prawa przedsiębiorców i Prawa o ruchu drogowym. Zaproponowano m.in. zwiększenie kompetencji samorządów, a w strażach gminnych miałyby powstawać sekcje zajmujące się sprawami gospodarki odpadami.

Na zakończenie Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego w Wołowie obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów podpisali deklarację woli współpracy w dążeniu do wyeliminowania zjawiska nielegalnego gromadzenia odpadów z terenu lokalnych gmin.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. moja taka dobra rada, zamiast fotopułapek dajcie w każdym miejscu nielegalnie wywożonych odpadów informację gdzie ZA DARMO mieszkaniec może oddać śmieci oraz info ile mu grozi za pozostawienie tego w lesie. Oprócz tego kary za porzucanie odpadów w lesie powinny być wyzsze jak mandat 500 zł…

Skomentuj