Jak zarządzać energią w gminie, jak wygląda ich energetyczna polityka, jak można wykorzystać zasoby komunalne do wytwarzania ciepłej wody czy energii elektrycznej, a także na ile odnawialne źródła energii mogą być dla polskich samorządów receptą na energetyczne problemy? To tylko jedne z wielu zagadnień, o których posłuchać i porozmawiać będzie można podczas adresowanej głównie do samorządowców konferencji “Samodzielność energetyczna gmin”, która odbędzie się 18 czerwca w warszawskim Centrum Giełdowym.

Energia elektryczna i ciepła woda to dziś jedne z największych wyzwań, przed którymi stoją polskie samorządy. Ceny energii elektrycznej z centralnego systemu, w związku z koniecznością dostosowania Polski do unijnych wymogów, a także wzrostu cen paliw, będą rosły, co każdy z nas odczuwa na co dzień.

Wielkim problemem polskich gmin jest ich niewystarczalność energetyczna, która bezpośrednio przyczynia się do obniżania bezpieczeństwa naszego kraju, a także wzrostu cen mediów.

Polski rząd – mimo pogarszającego się stanu środowiska (emisje tlenków węgla, azotu i siarki) – nadal promuje energetykę węglową, co dodatkowo utrudnia rozwój odnawialnych źródeł energii. A właśnie na OZE powinny postawić polskie samorządy. I wiele z nich już dziś tak robi, np. Płońsk czy Nidzica ogrzewają swoich mieszkańców ciepłem pochodzącym z biomasy, a Iława suszy osad ściekowy, aby wykorzystywać go do produkcji energii elektrycznej w lokalnej oczyszczalni ścieków.

Coraz większa świadomość społeczna oraz członkostwo Polski w UE sprawiają, że konieczny staje się rozwój nowoczesnych technologii, pozwalających na produkcję „zielonej” energii. To, jak pokazują doświadczenia państw europejskich, wymaga rządowego wsparcia.

O szczegółach będą mogli opowiedzieć podczas konferencji “Samodzielność energetyczna gmin” 18 czerwca w Warszawie przedstawiciele Ministerstwa Energii czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również takie instytucje, jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej czy Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej będą miały podczas konferencji okazję zaprezentować najciekawsze rozwiązania przyczyniające się do uzyskiwania przez polski samorząd energetycznej samodzielności i samowystarczalności, spełniając przy tym coraz ostrzejsze unijne normy dotyczące emisji szkodliwych gazów.

Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się, jak wykorzystać „niechciane” zasoby komunalne, np. frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasę czy osad ściekowy do produkcji „zielonej” energii. Eksperci poruszą ogromnie ważny temat modernizacji aktualnych źródeł energii z uwzględnieniem wykorzystania lokalnych zasobów OZE, która jest niezbędna w skutecznej walce o czyste powietrze. Istotne są również kwestie źródeł finansowania energetycznych przedsięwzięć z udziałem gmin.

Konferencja adresowana jest głównie do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska czy finanse oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP. Organizuje ją redakcja „Przeglądu Komunalnego” wspólnie z partnerami – Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cites i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełen program oraz rejestracja na konferencję (zostały już ostatnie wolne miejsca) znajduje się tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj