1 / 4

Gromkimi brawami powitano uczestników masy rowerowej, którzy jako pierwsi przekonali się, że Warta jest otwarta na cztery kółka. Udostępnienie dla pieszych i rowerzystów ścieżki, zrealizowanej w ramach projektu „Szlak Stolic”, było finałem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Gorzowie.

Pozytywną aurę tego wydarzenia zapewniła pogoda, piknikowy klimat i przede wszystkim mieszkańcy, którzy przyjęli zaproszenie i niedzielne popołudnie zdecydowali się spędzić nad Wartą.

– Bardzo się cieszę i dziękuję, że są dziś z nami drużyny, które wspierały ten projekt. Połączone działania pozwoliły pozyskać nam środki na to wspaniałe zadanie. Nowa ścieżka nad Wartą bezpośrednio przełoży się na nasze zdrowsze i wygodniejsze życie. Oby więcej takich wspólnych inicjatyw – chwaliła wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała.

Miasto Gorzów wraz z partnerami niemieckimi w 2017 r. złożyło wniosek na dofinansowanie projektu „Szlak Stolic EV2/R1”. Beneficjentem wiodącym jest – niemiecki Powiat Markisch-Oderland, pozostali partnerzy to: Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Hoppegarten, Gmina Letschin, Gmina Zechin oraz Stowarzyszenie Arbeitsinitiative Letschin e.V.

Budżet całego projektu wg wniosku opiewał na kwotę ponad 3 mln 132 tys. euro. Z czego kwota dofinansowania wyniosła 2 mln 653 tys. euro. Gorzów otrzymał wsparcie w wysokości 490 tys. euro.

Projekt po stronie polskiej zakładał wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Warty w Gorzowie Wlkp., o długości ok. 700 m od dawnej ul. Cichońskiego (obecnie ul. Hejmanowskiej) z włączeniem w ul. Teatralną. Inwestycja objęła również zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty i wykonanie trasy rowerowej oraz traktu spacerowego z miejscami odpoczynku oraz parkingiem dla rowerów.

Realizacja projektu jest komplementarna z inwestycjami takimi jak: rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w mieście, a także projektami dotyczącymi rewitalizacji terenów wzdłuż rzeki Warty – rewitalizacja bulwaru.

Niedzielne wydarzenie nad Wartą uroczyście zakończyło Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gorzowie.

Czytaj więcej

Skomentuj