W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie otwarto pierwszą w Polsce ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną urządzoną w skansenie.

Na 135 specjalnie przygotowanych tablicach informacyjnych i edukacyjnych przedstawione zostały wiadomości o bioróżnorodności poszczególnych subregionów województwa śląskiego, z uwzględnieniem rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin uprawnych. Szczegółowo zaprezentowano walory i specyfikę przyrody występującej na wiejskich terenach naszego regionu. Jak podkreślali inicjatorzy budowy tej ścieżki dydaktycznej, po raz pierwszy udało się zgromadzić w jednym miejscu eksponaty ukazujące historię i stan obecny przyrody oraz przykłady zmian warunków i stylów życia mieszkańców śląskiej a także zagłębiowskiej wsi na przestrzeni wieków. W umieszczonych na trasie trzykilometrowej ścieżki tablicach oraz w wydanym specjalnym ilustrowanym przewodniku zaprezentowane zostały naturalne siedliska roślin i zwierząt, które związane są z takimi strukturami rolniczymi jak miedze, drogi polne, bagna, grupy drzew i aleje.

Ścieżka przyrodnicza w śląskim skansenie już teraz stanowi ważne uzupełnienie eksponatów i pozwala na podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy przyrodniczej zwiedzających to wyjątkowe muzeum wsi, w którym udało się zgromadzić blisko 70 obiektów architektury wiejskiej z XVIII i XIX wieku z części Górnego Śląska, Beskidu Śląskiego oraz Zagłębia. Gospodarze Górnośląskiego Parku Etnograficznego już planują rozbudowanie jej o prezentację historycznych przeobrażeń dokonań w zakresie gospodarki wodnej na terenach wiejskich. Zapowiedziano budowę makiet młynów wodnych, kanałów prezentujących początki dzisiejszych rozwiązań kanalizacyjnych lub urządzeń wodnych w regionie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł budowę ścieżki dotacją w wysokości 77 tys. zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj