Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. prowadzi akcję edukacji ekologicznej na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Grupa odbiorców w skali roku to ok. 500 tys. Program dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” odpady zbiera się selektywnie. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. postanowiła pomóc w tych działaniach. Firma wspólnie z Instytutem prowadzi na terenie placówki program edukacyjny w tym zakresie.

Od marca 2009 r. przeszkolono personel Instytutu z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadzono zajęcia dla dzieci a świetlice wyposażono w materiały edukacyjne, rozwieszono plakaty i naklejki o zasadach selektywnej zbiórki, ogłoszono konkursy, a do końca 2010 roku personel Eko Cyklu przekazuje zestawy edukacyjne pacjentom i ich rodzinom.

Działania mają na celu nie tylko zwiększenie masy odpadów selektywnie zbieranych w IPCZD (czego efekty widać już dziś), ale także w gospodarstwach domowych. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj