Sejm odrzucił w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Przepadła m. in. poprawka zmniejszającą z 5 proc. do 1 proc. wysokość rezerwy środków dyspozycji premiera na dofinansowanie obwodnic na drogach wojewódzkich.

Posłowie w głosowaniu zdecydowali też o odrzuceniu poprawek znoszących m.in. wprowadzoną przez Sejm zmianę nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Uchwalona przez Sejm w listopadzie nowela ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych zakłada zwiększenie dofinansowania budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach o 3 mld zł.

Nowelizacja ustawy pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone ok. 2 mld zł.

Z kolei na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa przeznaczony będzie ok. 1 mld zł.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich – 30 mln zł.W funduszu wyodrębniona zostanie – w ramach zadań powiatowych i gminnych – podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało 1 tys. 149 zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł i 3 tys. 131 zadań gminnych 2,1 mld zł. W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowane zostaną 623 zadania powiatowe ponad 1,2 mld zł i 1 tys. 674 zadania gminne prawie 1,5 mld zł.

Czytaj więcej

Skomentuj