Na czwartkowym, 38. posiedzeniu Sejm będzie dyskutował m.in. o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a także rozpatrzy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska.

W porządku obrad na godzinę 15:05 zaplanowano omówienie w drugim czytaniu poselskich propozycji zmian w ustawie o ochronie przyrody, autorstwa grup posłów Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowoczesna (druki sejmowe nr 1334 i 1361).

Poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody druk 1334 zakłada wprowadzenie przepisów, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą – w obowiązującej regulacji osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku gdy drzewa lub krzewy są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawcy proponują, by wycinka podlegała zgłoszeniu, a sama nieruchomość nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia.

Z kolei propozycja zawarta w druku 1361 dotyczy m.in. nadania uprawnień samorządom do ochrony okazów o szczególnej wartości przyrodniczej, które nie są pomnikami przyrody, skrócenia terminów administracyjnych udzielania zezwoleń i zmniejszenia opłat na udzielane zezwolenia.

W czwartek Sejm rozpatrzy również wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaopiniowała wniosek negatywnie.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj