Reklama

#wybieramsrodowisko AD1A [16.08-15.10.23]

Tag: ustawa o ochronie przyrody

Łącznie artykułów: 16.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Zasady regulujące przebieg postępowania administracyjnego znajdują się w Kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r. W swoim pierwotnym brzmieniu nie uwzględniał on możliwości, jakie dają współczesne środki komunikacji. W związku z tym ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Chodziło o dostosowanie prawa do zmieniających się warunków technologicznych i cywilizacyjnych.

Będzie większa ochrona drzew na terenach zabytkowych. Przegłosowano nowelizację ustawy

Będzie większa ochrona drzew na terenach zabytkowych. Przegłosowano nowelizację ustawy

27.11.2017
0

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przyrody. To rezultat apeli środowiska, które zwróciło uwagę, że drzewa i krzewy na terenach wpisanych do rejestru zabytków są wyjątkowo słabo chronione przepisami. Po uprawomocnien się dokonanych zmian, usunięcie takich roślin będzie możliwa jedynie po zgodzie wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz przywrócone zostaną kary za wycinkę bez stosownych zgód.

Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

08.06.2017
0

Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Jeżeli zostanie pozytywnie zaopiniowany, nowe stawki opłat zaczną obowiązywać 17 lipca.

Zmiany w wycince drzew od 17 czerwca

Zmiany w wycince drzew od 17 czerwca

06.06.2017
0

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zmienia zasady wycinki drzew na gruntach stanowiących własność osób prywatnych. Od 17 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Akcja ochrony cennych drzew w Gdańsku

Akcja ochrony cennych drzew w Gdańsku

23.05.2017
0

Z inicjatywy prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza i Klubu Radnych PO gdańskiej rady miasta – można zgłosić magistratowi cenne i warte ochrony drzewa, które miasto mogłoby otoczyć opieką i uratować – drzewa będącego pomnikiem przyrody nie można wyciąć.

css.php
Copyright © 2023