Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu odroczono rozmowy na temat propozycji zmian w ustawie o ochronie przyrody, zgłoszone przez dwa kluby partyjne.

Uwarunkowane to jest wątpliwościami Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które dotyczą przepisu zgłoszonego przez partię Prawo i Sprawiedliwość, a który uniemożliwiałby po wycięciu drzew na nieruchomości prowadzenie na niej działalności gospodarczej przez 5 lat. Posłowie przegłosowali przerwę w obradach komisji do następnego posiedzenia Sejmu (które wg terminarza przypada na 5-7 kwietnia br.).

Projekt miał zaostrzyć obowiązujące od 1 stycznia liberalne prawo dotyczące wycinki na prywatnych gruntach. Pod dyskusję miały być poddane dwa projekty ustaw zgłoszone przez PiS oraz partię Nowoczesna.

Na temat proponowanych zmian czytaj więcej tutaj.

Źródło: wpolityce.pl

Czytaj więcej

Skomentuj