Z inicjatywy prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza i Klubu Radnych PO gdańskiej rady miasta – można zgłosić magistratowi cenne i warte ochrony drzewa, które miasto mogłoby otoczyć opieką i uratować – drzewa będącego pomnikiem przyrody nie można wyciąć.

W ramach akcji “Zgłoś drzewo na pomnik przyrody” mieszkańcy zgłaszają do gdańskiego magistratu drzewa, które – po weryfikacji przez Wydział Środowiska i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku – przedłożone zostaną radzie miasta, która może ustanowić je pomnikami przyrody.

W ten sposób można znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, którym nie groziłaby wycinka, a które wzbogacałyby ekosystem zieleni miasta. Po ustanowieniu drzewa pomnikiem, to miasto wykonuje zabiegi konserwatorskie i przeprowadza prace pielęgnacyjne – opiekuje się danym drzewem.

– Do tej pory drzewa zostawały pomnikami przyrody raz, dwa razy w roku. To o wiele za mało! Tę liczbę trzeba zwiększyć, a udać się to może dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy będą Wydziałowi Środowiska wskazywać drzewa warte ochrony – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

– Gdańszczanie najlepiej wiedzą, które drzewa w ich otoczeniu warto zachować i wierzę, że zgłoszeń będzie wiele. Wydział Środowiska jest na to przygotowany i czeka na wnioski. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi naszego miasta, możemy uratować drzewa dla przyszłych pokoleń! – dodaje. Do 19 maja mieszkańcy zgłosili 16 propozycji.

Obecnie na terenie administracyjnym Gdańska istnieje 161 pomników przyrody, wśród których są: 121 pojedyncze drzewa różnych gatunków, 1 aleja drzew (Aleja Lipowa); 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 2 pomniki powierzchniowe.

Czytaj więcej

Skomentuj