W środę sejmowa komisja finansów po kilku godzinach obrad zakończyła rozpatrywanie poprawek, jakie podczas drugiego czytania złożono do tzw. Tarczy 4.0. Było ich w sumie ponad 140. Ostatecznie komisja pozytywnie zarekomendowała tylko kilka z nich – autorstwa PiS.

Posłowie zgodzili się, by zapewnić finansowanie internetowej platformy aukcyjnej, która jest związana z handlem OZE, a także by umożliwić w związku z COVID-19 funkcjonowanie organów Polskiej Akademii Nauk za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja poparła też wydłużenie do 28 czerwca br. wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Zakłada ona jednak możliwość wydłużenia czasu ich wypłat, o ile tak w rozporządzeniu zdecyduje rząd.

Kolejna poprawka pozwoli starostom udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w myśl przepisów art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi tutaj m.in. o związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, czy spółdzielnie socjalne.

Większość posłów nie poparła jednak pakietu rozwiązań, które według opozycji miałyby ułatwić funkcjonowanie samorządów w czasie i po pandemii. Chodziło m.in. o dotacje rządowe na pokrycie różnicy, jeżeli pobierana przez gminy maksymalna stawka za odbiór odpadów nie wystarczałaby na właściwe zagospodarowanie śmieci. Chciano również wprowadzić przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych np., by dochody z PIT szybciej trafiały do gmin.

Webinarium: nowe rozwiązania prawne w tarczy antykryzysowej 4.0

Komisja nie zgodziła się też, by zarekomendować Sejmowi przyjęcie poprawki opozycji, która przywracałaby możliwość handlu w niedzielę do końca 2020 r. Negatywną opinię wydano również ws. zawieszenia wpłat pracowników do PPK. Przedstawiciele rządu tłumaczyli, że Tarcza zakłada m.in. możliwość zawieszenia takich wpłat przez pracowników i firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem.

Komisja finansów nie poparła również odsunięcia o dwa lata tzw. podatku cukrowego. Rząd wskazywał, że takie rozwiązanie jest nie potrzebne, gdyż taki podatek nie zaczął obowiązywać.

Posłowie negatywnie też odnieśli się do poprawki Koalicji Obywatelskiej dotyczącej tzw. janosikowego. Poprawka opozycji zakładała, żeby w roku 2020, począwszy od 1 kwietnia, oraz w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego nie dokonywały wpłat do budżetu państwa.

Zgodnie z projektem samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe w czerwcu i w lipcu. Janosikowe za te miesiące będzie musiało jednak zostać uregulowane w równych ratach od sierpnia do grudnia br. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Komisja nie poparła też poprawki wykreślającej z poprzedniej Tarczy antykryzysowej przepisów dot. opłat od właścicieli platform VOD.

Czytaj więcej

Skomentuj