Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przyjęła w środę senackiej poprawki do nowelizacji Prawa Wodnego, dotyczącej wymogów formalnych przy wprowadzaniu do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Zgodnie z senacką poprawką, właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe, obowiązany jest wyrazić zgodę, jeżeli ścieki te spełniają odpowiednie wymagania i istnieją techniczne możliwości ich przyjęcia.

Jak wskazał zastępca dyrektora Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Jabłoński, zgłoszona poprawka nie znajduje uzasadnienia, ponieważ wymaga oddzielnej inicjatywy ustawodawczej.

– Ponadto przepis nie zapewnia kontroli instancyjnej odmowy wyrażenia zgody (…), brak jest także mechanizmu określającego, kto ma ocenić, czy wprowadzane ścieki spełniają wymagania wynikające z poprawki – powiedział Jabłoński. – Poprawka senacka pozostawia tę ocenę arbitralnemu uznaniu właściciela urządzeń kanalizacyjnych.

Zmiana Prawa Wodnego to inicjatywa poselska. Według wnioskodawców, stanowi ona doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów przedkładanych na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Czytaj więcej

Skomentuj