1 / 2

Selena Green Investments – spółka z Grupy Selena – zawarła umowę inwestycyjną o nabycie praw do projektu farmy fotowoltaicznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma się rozpocząć w 2023 r.

Selena Green Investments (SGI) zajmuje się zarządzaniem, projektowaniem, zakupem, a także wsparciem finansowym i prawnym projektów OZE. Zakupiony projekt będzie realizowany w północnej części Polski. Wydano już warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a sprzedający zobowiązał się ponadto do uzyskania na rzecz spółki ostatecznego pozwolenia na budowę dla farmy fotowoltaicznej oraz przyłącza kablowego.

SGI przewiduje rozpoczęcie budowy inwestycji najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 r., aby na przełomie dwóch kolejnych kwartałów rozpocząć produkcję energii.

To już drugi projekt z branży odnawialnych źródeł energii w portfolio SGI w tym roku. Wcześniej SGI nabyła 100 proc. udziałów w firmie rozwijającej projekt biogazowni o mocy elektrycznej 0,5 MW. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na koniec tego roku. W fazie negocjacji są obecnie kolejne kontrakty dotyczące projektów biogazowych oraz innych inwestycji OZE w różnych częściach Polski.

– Naszych partnerów wspieramy na wielu płaszczyznach. Firmy deweloperskie, produkcyjne oraz dostawcy substratów doceniają we współpracy z nami doświadczenie oraz możliwości, jakie daje zaangażowanie w projekt grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku polskim oraz zagranicznym. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i klimatycznym coraz więcej podmiotów poszukuje sprawdzonych partnerów do realizacji inwestycji w duchu zrównoważonego rozwoju – podkreśla Paweł Grzegorski, prezes zarządu Selena Green Investments.

Czytaj więcej

Skomentuj