Dziś w Warszawie rozpoczyna się Krajowe Seminarium Biogeograficzne poświęcone sieci Natura 2000. Potrwa do 9 kwietnia.

Celem Seminarium jest określenie potrzeb uzupełnienia sieci Natura 2000. Będą brane pod uwagę:
– obszary potencjalne, zgłoszone przez koalicję organizacji pozarządowych w ramach Shadow List 2006;
– wyniki monitoringu przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt z załączników Dyrektywy Siedliskowej;
– wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, prowadzonej przez resort środowiska w latach 2006-2007, na podstawie których stwierdzono nowe stanowiska występowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory.

Z wypracowanego na Seminarium materiału korzystać będą Wojewódzkie Zespoły Specjalistyczne podczas prac nad ukończeniem procesu tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce, które przewidywane jest na koniec 2008 r.

Na Krajowym Seminarium obecni będą: Główny Konserwator Przyrody wraz z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody wraz z reprezentantami wojewódzkich służb ochrony przyrody, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, a także innych resortów.

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj