Zdecydowana większość Polaków chce, by kupowane przez nich produkty powstawały z materiałów z recyklingu. A także: by tak powstające produkty były wyraźnie oznaczone, zachęcając do dokonania zakupu. To wnioski z raportu  Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling.

Raport sformułowano na podstawie badań konsumentów w pięciu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 5000 respondentów, w tym ponad 1000 z naszego kraju.

Gotowość na zmiany

Polscy konsumenci oprócz wyrażenia opinii na temat zrównoważonych produktów, deklarują podejmowanie konkretnych działań. 38% ankietowanych przyznało, że w ostatnim roku zrezygnowało z produktów lub usług, które nie powstały w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. – Aż 70% ankietowanych zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat – czytamy w raporcie z badań.

Jednocześnie ankietowani wskazują na przeszkody w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców. Dla 28% badanych oferta tego rodzaju produktów jest zbyt mała, a 29% ankietowanych przyznało, że trudno jest zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów. Badani postulują, by były wyraźniej oznaczane.

Na dodatek: 41% respondentów uważa, że należałoby zakazać produkcji i sprzedaży towarów nienadających się do recyklingu.

Kto to ma zrobić

– Obecnie przetwarzamy i ponownie używamy zaledwie 8,6% tego, co produkujemy. To oznacza, że co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców jest przez nas marnowanych. Stąd wyniki raportu przeprowadzonego mogą napawać optymizmem, bo tylko duża świadomość konsumentów oraz nacisk na producentów, mogą przyspieszyć konieczną transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej – czytamy w raporcie z badań.

Według konsumentów za promowanie wykorzystania odzyskiwanych materiałów w produkcji, w największym stopniu powinny odpowiadać właśnie przedsiębiorstwa (33%) oraz konsumenci (24%). Według ankietowanych w raporcie Circular Voice na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się władze, wskazane przez 18% respondentów.

Źródło: Stena Recycling

 

Czytaj więcej

Skomentuj