Władze Jasienicy wyłoniły firmę, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu przy wykonaniu odwiertu w Grodźcu. Samorząd szuka tam źródeł geotermalnych. Umowa ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu.

Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna powiedział, że w oparciu o ciepłe źródła powstać ma w Grodźcu – położonym niedaleko Bielska-Białej – kompleks o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym.

Jedna oferta z Poznania

Na przetarg, który miał wyłonić inżyniera kontraktu, wpłynęła tylko jedna oferta. Firma z Poznania wyceniła swoje usługi na 670 tys. zł. Gmina Jasienica skłonna była zapłacić inżynierowi kontraktu 754 tys. zł.

Do zadań inżyniera kontraktu będzie należało m.in. doradztwo przy wyborze wykonawcy odwiertu, nadzór i dozór geologiczny podczas prac, a także opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej.

Wójt już w marcu br. zapowiadał, że po wyłonieniu inżyniera kontraktu samorząd ogłosi przetarg na wykonanie odwiertu. Obecnie wyraził nadzieję, że prace rozpoczną się jesienią br. lub – co bardziej prawdopodobne – wiosną przyszłego roku. Odwiert miałby zostać wykonany do jesieni 2024 r.

Pieniądze z NFOŚiGW

Jasienica dysponuje funduszami na odwiert. To 14,86 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze te powinny w całości pokryć wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych „Jasienica GT-1” w Grodźcu.

Otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy zostanie wykonany na działce, która jest własnością gminy. Może mieć głębokość prawie 2 km. Projekt obejmuje również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych. Opisana zostanie budowa geologiczna oraz przeanalizowane warunki hydrogeologiczne. Taki komplet dokumentów może stanowić podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację.

Kompleks turystyczny, rekreacyjny i rehabilitacyjny

Geotermia to jeden z elementów stworzenia w Grodźcu kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Projekt „Jasienicki Kurort Zamkowy” powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa.

Zdaniem wójta Janusza Pierzyny, ciepłe źródła, jakie prawdopodobnie znajdują się na terenie Grodźca, pozwolą na stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, a także będą mogły zostać wykorzystane do ogrzewania domów.

Sercem kurortu miałby się stać zamek w Grodźcu. Na terenie ok. 50 ha wokół niego powstać ma kompleks turystyczno-edukacyjno-rehabilitacyjno-sportowy. Plany zakładają m.in. stworzenie muzeum, centrum konferencyjnego i edukacyjnego z zapleczem hotelowym, ośrodka spa oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktury sportowej, w tym ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich, a także basenów termalnych. Powstać ma dom dla weteranów. Częścią kurortu będą oranżerie, ogrody oraz rezerwat przyrody „Morzyk”.

Czytaj więcej

Skomentuj