Na następną sesję Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowany zostanie projekt uchwały zakładający wsparcie gmin członkowskich przy zamówieniu usługi doradztwa ws. planowanej inwestycji w spalarnię odpadów – poinformował w środę przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

W ub. roku GZM ponownie rozpoczęła prace przygotowawcze mające zmierzać do budowy i późniejszej eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów na potrzeby części swoich gmin członkowskich. Poprzednie próby budowy spalarni przez samorządy GZM skończyły się niepowodzeniem.

Podczas środowej sesji zgromadzenia GZM przewodniczący Karolczak poprosił o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały „ws. udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. gminom członkowskim (…) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, obejmujących przygotowanie oraz przeprowadzenie inwestycji budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów”.

Temat wymaga konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości

Jak wyjaśnił Karolczak, projekt zostanie przedłożony na następnej sesji zgromadzenia: teraz w ostatnim momencie wpłynęło kilka zgłoszeń gmin zainteresowanych współpracą, pojawiło się też kilka nowych kwestii do skonsultowania i wyjaśnienia wątpliwości. Zgromadzenie zgodziło się z jego wnioskiem.

Przygotowany na środową sesję zgromadzenia projekt zakładał udzielenie 15 gminom GZM łącznie ponad 920 tys. zł dotacji na sfinansowanie przez nie wspólnego zamówienia usługi pn. „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK” (Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych).

Jak wynikało z uzasadnienia projektu, zamówienie takie oszacowano na 4,9 mln zł, z czego łączny koszt w 2023 r. miałby wynieść ponad 920 tys. zł, w 2024 r. 2,2 mln zł, a w 2025 r. – niespełna 1,8 mln zł. W przedsięwzięciu zapisano dotąd udział: Będzina, Bytomia, Czeladzi, Mikołowa, Mysłowic, Ożarowic, Piekar Śląskich, Psar, Radzionkowa, Siemianowic Śląskich, Siewierza, Świerklańca, Świętochłowic, Tarnowskich Gór oraz Zbrosławic.

Powołano zespół roboczy

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że w 2022 r. został powołany zespół roboczy składający się z przedstawicieli gmin członkowskich zainteresowanych wspólną z GZM budową i eksploatacją instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zespół opracował przedmiot zamówienia na usługę doradztwa technicznego, ekonomicznego i prawnego dla takiej inwestycji.

Wśród zadań doradcy wymieniono: przegląd technologii i określenie modelu realizacji projektu (w zakresie wydajności 25 – 60 tys. ton rocznie), sporządzenie wstępnej dokumentacji postępowania, udział w wypracowaniu docelowych założeń, sporządzenie ostatecznej dokumentacji, ocenę ofert i wybór partnera prywatnego (w razie formuły PPP) i opracowanie ew. wniosku o dofinansowanie.

Zespół roboczy starał się też wypracować optymalny sposób zamówienia usługi doradztwa. Rozważane były dwa modele – powierzenie zadania oraz realizacja w formule grupy zakupowej. Ostatecznie strony ustaliły, że najszybszym i najprostszym sposobem realizacji fazy przygotowawczej będzie grupa zakupowa, dla utworzenia której – po zapewnieniu finansowania – zostanie zawarte odpowiednie porozumienie.

Władze GZM od dawna wskazują na ustawowe ograniczenia, które uniemożliwiły dotąd realizację takiego projektu, m.in. w 2021 r. przedstawiciele Metropolii uznali, że aby powołać spółkę celową do budowy jednej dużej instalacji termicznego przetwarzania odpadów, potrzebna byłaby nowelizacja ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim.

Czytaj więcej

Skomentuj