Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: ITPO

Łącznie artykułów: 41.

Wielkopolska Energia w Odpadach. Zapraszamy do ITPO w Poznaniu oraz ZTUOK w Koninie [FILM]

Wielkopolska Energia w Odpadach. Zapraszamy do ITPO w Poznaniu oraz ZTUOK w Koninie [FILM]

Na świecie funkcjonuje ponad 2500 instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), w Europie jest ich ponad 500, w Polsce mamy ich zaledwie 9. Jedynym regionem, w którym działają dwie instalacje odzysku energii z odpadów, jest województwo wielkopolskie, w którym funkcjonują one w Poznaniu i Koninie. Jak działają te instalacje? Czy są bezpieczne? Ile odpadów są w stanie przekształcić na energię?

Wielkopolskie plany dotyczące termicznego przekształcania

Wielkopolskie plany dotyczące termicznego przekształcania

Polska, tak jak inne kraje członkowskie UE, zobowiązała się do osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie minimum 55% odpadów do 2025 roku, do roku 2030 – 60%, a do 2035 roku – 65%. Unijne przepisy regulują także ile maksymalnie odpadów może trafiać na składowiska. W 2035 r. ma to być nie więcej niż 10% zbieranych odpadów komunalnych.

Budowa ITPO w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW. Łączny koszt to niemal 170 mln zł

Budowa ITPO w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW. Łączny koszt to niemal 170 mln zł

26.10.2023
0

Instalacja realizowana przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu pozwoli na przekształcanie odpadów pochodzących z odpadów komunalnych z wytworzeniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Corocznie zagospodarowane zostanie 17 800 ton odpadów. Zainstalowana moc wyniesie 7,25 MW (w tym: cieplna 7 MWt oraz moc elektryczna 0,25 MWe). Łączny koszt projektu wynosi 169 107 288 zł. NFOŚiGW sfinansuje 100% kosztów kwalifikowanych stanowiących 130 235 600 zł, z czego 65 117 800 zł stanowić będzie dotacja oraz 65 117 800 zł- pożyczka.

Wielkopolska. Dwie ITPO w jednym województwie

Wielkopolska. Dwie ITPO w jednym województwie

Na świecie funkcjonuje ponad 2500 instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), w Europie jest ich ponad 500, w Polsce mamy ich zaledwie 9. Jedynym regionem, w którym działają dwie instalacje odzysku energii z odpadów, jest województwo wielkopolskie, w którym funkcjonują one w Poznaniu i Koninie.

Doniesienie na NFOŚiGW. Poruszenie w samorządach i w branży gospodarki komunalnej

Doniesienie na NFOŚiGW. Poruszenie w samorządach i w branży gospodarki komunalnej

24.08.2023
2

Pięć organizacji pozarządowych złożyło doniesienia na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one rzekomego naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez udzielenie wsparcia dla inwestycji budowy spalarni odpadów. Informacje medialne o doniesieniach do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli wzbudziły spore poruszenie w branży gospodarki odpadami oraz wśród samorządowców.

Wielkopolanie sięgają po energię z odpadów

Wielkopolanie sięgają po energię z odpadów

Według danych GUS-u, w 2021 roku w Polsce wytworzono 121 mln ton odpadów, z czego 11,3% (13,7 mln ton) stanowiły odpady powstające w gospodarstwach domowych. W czołówce regionów wytwarzających najwięcej odpadów komunalnych znalazły się województwa: mazowieckie – ponad 1,9 mln ton, śląskie – ponad 1,7 mln ton oraz wielkopolskie – niemal 1,3 mln ton. 

Decyzje o dofinansowaniu ITPO zapadną do końca listopada

Decyzje o dofinansowaniu ITPO zapadną do końca listopada

11.08.2023
0

9 wniosków zaakceptowanych, 10 inwestycji nie ma szans na finansowe wsparcie – to aktualny stan naboru wniosków w programie NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami – Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”. Złożono w nim 39 wniosków, 20 jeszcze czeka na rozpatrzenie. Czy będą jeszcze jakieś pieniądze do podziału?

Dolnośląska dyplomacja ekologiczna. Na pierwszy ogień szwedzki model przetwarzania odpadów. W planach wizyty we Włoszech, Niderlandach i Belgii

Dolnośląska dyplomacja ekologiczna. Na pierwszy ogień szwedzki model przetwarzania odpadów. W planach wizyty we Włoszech, Niderlandach i Belgii

05.07.2023
0

Delegacja przedstawicieli kilkunastu dolnośląskich gmin wzięła udział w wizycie w zakładzie przetwarzania odpadów Sysav w szwedzkim Malmo. Samorządowcy zapoznali się z rozwiązaniami, które mogłoby być stosowane w ich gminach. Szwedzki zakład, którego centralnym punktem jest spalarnia odpadów, zapewnia 60 proc. zapotrzebowania na ciepło w Malmo i Burlov.

Konsolidacja inwestujących w ITPO

Konsolidacja inwestujących w ITPO

13.06.2023
0

Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej ma na celu konsolidację inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych budową i funkcjonowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Po lutowym spotkaniu Warszawie, kolejne odbyło się w Olsztynie.

Liczba odpadów będzie rosła, trzeba więc rozwiązywać problemy

Liczba odpadów będzie rosła, trzeba więc rozwiązywać problemy

10.05.2023
0

„Decyzje administracyjne na drodze budowy potrzebnych instalacji gospodarowania odpadami. Gwarancja porządku, czy przeszkoda?”. Pod takim hasłem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowała w siedzibie KPRM (Warszawa) niezwykle ciekawe spotkanie.

Projekt ustawy o OZE przyjęty

Projekt ustawy o OZE przyjęty

26.04.2023
0

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Dzięki nowym rozwiązaniom liczba klastrów energii w Polsce ma się zwiększyć do około 300 – poinformowała kancelaria premiera.

Pokonać opór społeczny i procedury przy budowie ITPO

Pokonać opór społeczny i procedury przy budowie ITPO

07.03.2023
0

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów musi być wsparta działaniami mającymi na celu uświadomienie mieszkańcom i władzom samorządowym, że to inwestycja bezpieczna, mająca pomóc a nie zaszkodzić. To jeden z głównych wniosków, który można wyciągnąć po Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej.

Anna Moskwa o nakładach na ITPO i biogazownie komunalne

Anna Moskwa o nakładach na ITPO i biogazownie komunalne

16.02.2023
0

Wyliczając kwotę potrzebną na sfinansowanie bieżących wydatków potrzebnych na rozwój ITPO i biogazowni komunalnych opierano się na wyliczeniach z Instytut Ochrony Środowiska, zasięgano też opinii zainteresowanych – wynika z odpowiedzi Anny Moskwa, ministra klimatu i środowiska na pytania parlamentarzystów Polski 2050.

Do końca 2025 r. połowa potrzeb energetycznych stolicy ma być pokrywana z własnych źródeł. Jak to możliwe?

Do końca 2025 r. połowa potrzeb energetycznych stolicy ma być pokrywana z własnych źródeł. Jak to możliwe?

30.01.2023
0

Na koniec 2025 roku ponad połowa potrzeb energetycznych miasta ma być pokrywana z własnych źródeł. To plan, w którego realizacji mają pomóc m.in. takie projekty, jak rozbudowa ZUSOK na Targówku czy wprowadzenie centralnego systemu do zarządzania energią w miejskich budynkach. Dużą rolę odgrywają tu także realizowane i planowane inwestycje w odnawialne źródła energii.

css.php
Copyright © 2023