Podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający o pojemności blisko 15 tys. m3 powstanie przy ul. Szczecińskiej w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę z wykonawcą, firmą ZIMAR z Bytowa – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka pasowa magistratu Monika Rapacewicz.

Z przekazanych przez magistrat informacji wynika, że nad budowanym zbiornikiem retencyjno-rozsączającym o pojemności blisko 15 m3 powstanie nowa płyta boiska wraz z systemem nawadniania murawy przy wykorzystaniu retencjonowanej wody opadowej. Wokół boiska wykonana zostanie bieżnia.

Ma kosztować ponad 19 mln zł

Rapacewicz przekazała, że zadanie zrealizuje firma ZIMAR z Bytowa, z którą Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (Pomorskie) podpisał już umowę z początkiem października. W ciągu 240 dni inwestycja powinna być gotowa do użytku. Prace będą kosztować 19,1 mln zł.

Zabezpieczenie przed skutkami nawalnych deszczy oraz nadmierną ilością wód roztopowych

Budowa zbiornika przy ul. Szczecińskiej jest jednym z działań w ramach projektu „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”. Jego celem jest zabezpieczenie Słupska przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych poprzez rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji, a także zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych.

Wartość całego projektu wynosi ponad 30,5 mln zł, w tym prawie 19,4 mln zł wynosi unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj