W Sopocie rozpoczął się kolejny etap prac inwestycyjnych zmierzających do uporządkowania sposobu odwodnienia terenu oraz uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu zostanie wykonany ostatni wylot „C” odprowadzający wody deszczowe w głąb Zatoki Gdańskiej oraz zostanie zbudowany zbiornik retencyjny na Potoku Babidolskim.

– Wyprowadzenie wód sopockich potoków w głąb Zatoki Gdańskiej to inwestycja, której może nie widać gołym okiem, ale która jest jedną z najistotniejszych dla Sopocian oraz gości odwiedzających nasze miasto – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopot – Główne cele tego projektu to przede wszystkim ochrona domów w dolnej części Sopotu przed podtopieniami, które zdarzają się po bardziej obfitych deszczach, ale także poprawa stanu czystości wód sopockich kąpielisk.

Kilka dni temu rozpoczęły się prace morskie przy budowie komory w dnie Zatoki Gdańskiej. Prace przy budowie komory lądowej, na sopockiej plaży rozpoczną się we wrześniu.

Wyprowadzenie ujść potoków w głąb Zatoki Gdańskiej powoduje 100-krotne obniżenie ich wpływu na stan jakości wód przybrzeżnych. Po wykonaniu wylotu „C” wszystkie sopockie potoki, poza potokiem Swelinii będą wyprowadzane specjalnym systemem rur w głąb Zatok Gdańskiej.

Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku- NEFA BALT II”, Program Współpracy Przygranicznej Litwa-Polska-Rosja 207-2013 . Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Tolkmick oraz z Mamonowem (Obwód Kaliningradzki).

—————————-

Całkowita wartość projektu: 8 116 000 Euro
Wartość projektu w części realizowanej przez Sopot: 7 206 000 Euro
Dofinansowanie dla Sopotu: 90% 6 485 400 Euro
Wkład własny Sopotu: 10% 720 600 Euro
Data realizacji/zakończenia: 19 miesięcy od podpisania umowy, czyli maksymalnie do grudnia 2013 r.

—————————-

Przez teren Sopotu spływa jedenaście niewielkich potoków (o łącznej długości 21 km), na których znajduje się siedemnaście stawów o powierzchni 0,03 ÷ 0,04 ha. Odcinki ujściowe potoków zamknięte są w betonowe kanały Ø1000, kończące się wylotami zlokalizowanymi na plaży. Istniejący w Sopocie system kanalizacji deszczowej jest połączony z potokami przepływającymi przez miasto. Podczas opadów wody deszczowe spłukują zanieczyszczenia z terenu Sopotu odprowadzając je bezpośrednio do strefy przybrzeżnej. Efektem tego jest okresowe przekraczanie norm jakości wody wymaganej dla kąpielisk powodując ich czasowe zamykanie.

źródło: sopot.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj