W 2010 roku Ministerstwo Środowiska rozpocznie ogólnopolską kampanię społeczną skierowaną do kobiet w wielu 34-54 lat, mieszkających na wsi i w małych miastach. Resort będzie zachęcać gospodynie domowe między innymi do sortowania śmieci i niepalenia toksycznymi substancjami w piecach.

Akcja ma również na celu zatrzymanie procesu niszczenia polskich lasów i łąk dzikimi wysypiskami.

W małych miejscowościach to zazwyczaj kobiety troszczą się o porządek w domu, a tym samym zajmują się wyrzucaniem śmieci. Liczne obowiązki, niskie zarobki, słabo rozwinięta infrastruktura – to wszystko nie zachęca do sortowania śmieci. Celem kampanii jest uświadomienie im, że właściwe gospodarowanie odpadami jednak się opłaca, zarówno w krótkim jak i długim okresie.

Spalanie śmieci w piecu, albo w ognisku przed domem oznacza wysyłanie do atmosfery związków, które szkodzą nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Lista toksyn jest imponująca: furany, dioksyny, chlorowodór i cyjanowodór oraz tlenki azotu, dwutlenek siarki, a nawet zabójczy tlenek węgla. Okazuje się, że nie tylko palenie papierosów powoduje raka i choroby serca, a za palenie np. plastikowych butelek można zostać ukaranym grzywną nawet do 5 tys. złotych. Te i podobne argumenty mają przekonać matki i babcie do dbania o klimat ogniska domowego zgodnie z wysokimi, ekologicznymi standardami.

Projekt Ministerstwa Środowiska pod nazwą "Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami" otrzymał dofinansowanie w ramach piątej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z przyznanych blisko 9 milionów złotych 85 procent pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj