Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła dwa nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Oba programy zostaną uruchomione na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

Na energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach programu SOWA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy łącznie 356 mln zł. Kolejne 80 mln zł zostanie przeznaczone na szeroki wachlarz działań wspierających rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, w ramach programu GAZELA. Oferta obejmuje zarówno inwestycje w zakup i modernizację taboru transportowego, jak i infrastrukturę, szkolenia oraz systemy zarządzania transportem miejskim.

Obydwa programy były poddane szerokim konsultacjom m.in. za pośrednictwem prowadzonego przez NFOŚiGW Forum Energia-Efekt-Środowisko (www.forumees.pl). Pozwoliło to na uwzględnienie w treści programów cennych uwag zgłaszanych przez ekspertów jak i potencjalnych beneficjentów.

Nowe programy będą realizowane w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) co oznacza, że oprócz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowane będą z pieniędzy zgromadzonych na rachunku klimatycznym. W tym przypadku środki te pochodzą ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 (tzw. jednostki AAU) rządowi Hiszpanii (4 października br.), zgodnie z zapisami Protokołu z Kioto. Są to tzw. środki „znaczone” – przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia służące ochronie klimatu i dalszemu ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. SOWA i GAZELA to, odpowiednio, szósty i siódmy program GIS opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 2009 roku pełni rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI). Umowa podpisana w październiku br. z rządem Hiszpanii, była dziesiątą polską transakcją sprzedaży praw do emisji. Łączny przychód uzyskany przez Polskę do dziś w ramach tych transakcji to blisko 780 mln złotych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj