Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Polsce rosną jak grzyby po deszczu. Jednak nie ich budowa jest już tematem numer jeden, a przyszła eksploatacja. Czy nowe ITPOK-i są gotowe do wydajnego spalania odpadów? Od kogo możemy się uczyć ich eksploatacji?

W czerwcowym dodatku do Przeglądu Komunalnego pt. „Spalanie odpadów. Początek nowej drogi” dr inż. Tadeusz Pająk podkreśla jak ważny jest dobór odpowiednich pracowników, aby instalacje pracowały jak najlepiej. Od tego zależy m.in. stan powietrza, który przy zachowaniu prawidłowych parametrów lepiej wpływa na środowisko, niż spalanie odpadów w domowych kotłach węglowych, jak zaznacza dr hab. inż. Artur Badyda. Pozytywne doświadczenia funkcjonowania tzw. spalarni można zauważyć w Holandii czy na Litwie, a nawet w Poznaniu w XX wieku. Dlatego nie ma powodu do obaw przed nimi.

Spalarnie przyniosą korzyści. W tym roku zostaną uruchomione pierwsze instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych – popularnie zwanych spalarniami. W rozmowie z dr. hab. inż. Tadeuszem Pająkiem, Eur Ing., pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, poruszyliśmy temat przyszłości ITPOK oraz kwestię ich eksploatacji. Głównym wyzwaniem dla powstających instalacji jest zatrudnienie odpowiedniej załogi pracowników oraz ich przeszkolenie. Więcej…

Eko lokator Toruń

Nie możemy pozwolić sobie na błąd. Budowa sześciu instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce weszła w ostatnią fazę. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zorganizowała pod koniec maja br. debatę pt. „Przejęcie i przygotowanie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Przy jednym stole zasiedli wspólnie przedstawiciele i beneficjenci instalacji, inwestorzy, wykonawcy oraz specjaliści. Główną kwestią poruszaną podczas rozmów było zatrudnienie wykwalifikowanej i doświadczonej załogi. Więcej…

2015.04.24. SITA (150) (1)

PPP rozwiązaniem dla samorządów i szansą dla inwestycji publicznych. Spalarnia odpadów, aquapark, akademik… Wielkie potrzeby, ograniczony budżet i brak doświadczenia. To z pozoru elementy uniemożliwiające realizację kosztownych i nowoczesnych inwestycji publicznych. Dziś mamy już jednak w Polsce dowody, że samorządy nie muszą rezygnować z ambitnych planów jeśli są otwarte i gotowe na inwestorów prywatnych. Z uwagi na brak odpowiednich środków budżetowych oraz limity zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, sektora publicznego nie stać na realizację kosztownych inwestycji, takich jak np. Instalacje Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ITPOK). Dlatego współpraca z sektorem prywatnym jest tu oczywistym rozwiązaniem. Wyraźnie określone cele działalności, do których inwestor prywatny zobowiązuje się w ramach kontraktu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), umożliwiają władzom lokalnym sprawne osiągnięcie wymogów Unii Europejskiej, w zakresie ochrony środowiska, związanych z odzyskiem odpadów oraz recyklingiem. Więcej…

Spalarnia podziwiana przez wszystkich. Spalarnie często budzą niepokój, szczególnie wśród mieszkańców. Zgodnie z zasadą „not in my backyard” ludzie popierają je, ale nie w okolicy swoich domów. Inaczej jest w Wiedniu. Tam spalarnia wpisała się w życie miasta, o czym rozmawialiśmy z Wojciechem Rogalskim, kierownikiem Referatu Planowania Strategicznego Gospodarki Komunalnej w Wiedniu. Więcej…

luchtfoto-aeb-819-38

Doświadczenia holenderskich spalarni w Amsterdamie i Harlingen. W Polsce trwa aktualnie budowa spalarni odpadów. Natomiast w Holandii od kilku lat istnieje nadwyżka przepustowości  spalarni. Wręcz brakuje odpadów do termicznego przetwarzania. W Amsterdamie skończono budowę dużej i wysoko sprawnej spalarni w 2008 r., czyli na krótko przed kryzysem ekonomicznym. W Harlingen nowa instalacja powstała w 2011 r. Więcej…

EMISORB® – polska szansa w gospodarowaniu odpadami. EMISORB® jest nową, innowacyjną i polską technologią, wspomagającą procesy termicznego przekształcania odpadów. W obliczu wymogów nakładanych przez Unię Europejską w zakresie ograniczenia   składowania odpadów istotnym elementem gospodarki odpadami jest ich termiczne przekształcanie. Aby zachodzące procesy przebiegały sprawnie, EmiPro, Waste-Klaster oraz EKOPOZ stworzyli nową technologię – EMISORB®. Jest to preparat mineralno-nieorganiczny, wspomagający głównie procesy termicznego przekształcania odpadów. Więcej…

Projekt i pierwsze doświadczenia z eksploatacji ITPOK w Kłajpedzie na Litwie. Pod koniec marca 2013 r., po niespełna dwuletnim okresie budowy, została uruchomiona w Kłajpedzie pierwsza na Litwie instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W ten sposób położone nad Bałtykiem miasto stało się prekursorem w całym regionie w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów. Jest to pierwsza tego typu instalacja w krajach nadbałtyckich. Więcej…

ITPOK to nie nowy samochód. Trwają poszukiwania pracowników do powstających instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także przygotowania do rozruchu. O nowych załogach oraz próbach rozruchu rozmawialiśmy z Adamem Smolikiem, prezesem Zarządu, dyrektorem naczelnym Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o. z Gliwic. Więcej…

15-06-02_Picture_Delfzil_LAL_3199 (1)

Eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów. Według EEW Energy from Waste, wiodącego niemieckiego przetwórcy odpadów, co roku na terenie Europy wytwarzanych jest ok. 250 milionów odpadów komunalnych. W Niemczech większość odpadów przekształca się termicznie i wykorzystuje energetycznie. Natomiast w pozostałych krajach Unii nadal ponad 90 milionów ton odpadów kieruje się na składowiska. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, Polska należy do tych państw członkowskich UE, na terenie których powstaje najmniej odpadów. Niezależnie od tego, dla polskich miast i gmin wyzwaniem staje się to, aby zutylizować rocznie ok. 12 milionów ton odpadów komunalnych i spełnić wymogi unijnych dyrektyw. Więcej…

Jesteśmy na finiszu. W Koninie jeszcze w tym roku pracę rozpocznie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Prace budowlane są już na ostatniej prostej. Więcej…

Powrót do korzeni. Wiele głosów przeciwnym ITPOK-om przekonuje, że jest to zupełnie nowe, nieznane i niesprawdzone rozwiązanie. Jeśli chodzi o nowoczesne spalarnie – owszem. Jednak ich zalety dla gospodarki odpadami zauważono już w latach 20. ubiegłego wieku w Poznaniu. Więcej…

Spalajmy dobrze. Społeczeństwo boi się spalarni, bo ponoć zanieczyszczają powietrze. Z drugiej strony te same osoby spalają odpady w domach. O procesie spalania, szkodliwości tzw. niskiej emisji i jej skutkach rozmawialiśmy z dr. hab. inż. Arturem Badydą z Politechniki Warszawskiej. Więcej…

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

10 Komentarze

 1. Ukazał się ciekawy wywiad, a w nim:

  TŚ: Jakie są, Pana zdaniem, najważniejsze przeszkody we wprowadzaniu w życie gospodarki obiegowej?

  PB: Przeszkód nie brakuje. Niektóre z nich są oczywiste, jak np. brak rzetelnego i otwartego konsultowania ze społeczeństwem obywatelskim (NGOsy) i z progresywnym biznesem. Nie pomaga też pewien marazm i unikanie jakichkolwiek zobowiązań ze strony władz. A polityczna wola jest niezbędna dla rozwoju konceptu na wielką skalę.

  Chciałbym zwrócić uwagę na dwie mniej ewidentne przeszkody.

  Pierwszą jest istnienie i dalsza ekspansja przestarzałych technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów (spalarni). Jest to technologia, która celem niszczenia zasobów, zużywa zasoby. Szaleństwo. Jest ona elementem ekonomii linearnej, w której elementem podtrzymującym system jest ciągłe zwiększanie ilości wytwarzanych odpadów. Instalacje spalania to drogie inwestycje, zakontraktowane na wiele lat z danymi jednostkami terytorialnymi, które są zobligowane do przesyłania określonej ilości odpadów do spalenia. Spalając odpady, nie idziemy w kierunku bardziej ekologicznej Europy. Przeciwnie, zostawiamy kolejnym pokoleniom problemowe popioły ze spalarni oraz przesuwamy ekologiczne i ambitne inicjatywy o 25-30 lat dalej. Jednocześnie, tracimy możliwości zatrudnienia w sektorach naprawy i recyklingu, nie mówiąc już o stratach środowiskowych i marnowaniu zasobów naturalnych.

  Drugą z przeszkód jest używanie w produktach substancji i komponentów toksycznych. Nazywam to brudnym recyklingiem. Gospodarka obiegowa musi unikać substancji niebezpiecznych, zagrażających jej samej. Oznacza to, że nie powinno poddawać się recyklingowi materiałów, które zanieczyszczają kolejny produkt substancjami znajdującymi się na liście substancji niebezpiecznych, objętych restrykcyjnym rozporządzeniem REACH. Takie działanie znacznie zuboży jakość recyklatu, a co najważniejsze podda w wątpliwość nadrzędność zasobu wtórnego nad pierwotnym. Przykładem jest tutaj PCV, którego tak wiele w naszych domach. Już teraz ten materiał czeka na utylizację. Nadaje się do recyklingu, ale ze względu na powyższe, nie powinno się go ponownie wprowadzać na rynek, gdyż zawiera niebezpieczne substancje z grupy DEHP, które okazały się być rakotwórczymi. Przetworzenie PVC na inne produkty całkowicie zaburzy cały koncept gospodarki o obiegu zamkniętym.

  więcej na: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Spalarnie-odpadow-przeszkoda-rozwoju-gospodarki-obiegu-zamknietym-1188.html

 2. taaa spalarnie i nowa droga….

  jest to droga, którą inne kraje UE już dawno przestały kroczyć. U nas będzie również ten sam problem co w krajach ue – za mało odpadów do spalenia bo ktoś przeoczył hierarchię postępowania z odpadami gdzie termiczne przekształcanie jest dopiero na końcu. Idziemy w kierunku selektywnej zbiórki, i im więcej społeczeństwo będzie świadome tym więcej nowoczesnych spalarni będziemy mieli jako drogie pomniki bo przecież nie wolno odpadów z grupy 15 ładować bezpośrednio na ruszt. Do spalenia będą pozostałości po ripokach, balast posortowniczy i tyle… skąd spalarnie wezmą kaloryczna frakcję do utrzymywania w trybie ciągłym drogiego procesu rusztowego? a może w ramach ratowania górnictwa będą dorzucać węgiel aby współspalać odpady ex 19 12 12 ….

 3. Panie Piotrze, instalacje tego typu może są Pana zdaniem (i pewnie wiele osób tak sądzi) przestarzałe, ale sprawdzają się w innych krajach. Jeśli byłyby takie złe, to raczej by się z nich wycofywano. A z tego co wiem, jeśli tego typu instalacje są zamykane to dlatego, że jest za mało odpadów. W Polsce mamy cały czas problem ze składowaniem i szuka się rozwiązania. Wiadomo, jest wiele możliwości, do których także Pan odsyła. Jedne lepsze, drugie gorsze – tak jest wszędzie.
  Niech Pan jeszcze wyjaśni pojęcie “jierarchii”, z takim słowem się nie spotkałem. Z poważaniem, Józef.

  • Panie Jozefie.. nie ma sie do czego przyczepic to cie przyczepmy do literek.
   Tak, skoro sa przestarzale to po co budowac nowe? Zachodnie kraje są w pułapce, bo zainwestowaly w te spalarnie, ktore są opatrzone drogimi kontraktami, dlatego je mają. Poza tym brak jest również woli politycznej do zmiany na poziomie lokalnym i często krajowym. na szczęście na poziomie europejskim (na którym pracuję) Komisja i Parlament EU opowiadają się za zakazem spalania materiałów podających się recyklingowi i kompostowaniu. Jesli zatem odejmiemy te masy z ogólnej masy odpadów to zostanie bardoz mało do spalenia.. A i to poprzez Ecodesign i Essential Requirements bedzie zaadresowane aby wyeliminować te streamy. potem, czego już się nie da wyeliminować zawsze można poddac dwncyclingu w dlugotrwałe produkty (np łte sławne ławki w parku) a już ostatecznie wyprodukować z nich RDF.
   Nie zależy mi aby Pana przekować, nie zalezy mi na tym i to pewnie nawet niemożliwe. Martwi mnie tylko, że w PL i w mediach nadal tak mocno promuje się spalarnie, to zakrawa na jakąś chorą propagandę.
   z pozdrowieniami,
   Piotr Barczak

   • Panie Piotrze, opinie jak wszędzie są podzielone. Osobiście nie uważam, aby tzw. spalarnie były promowane. Po prostu są ludzie, którzy uważają, że spalarnie są jak system demokratyczny – nie są najlepszym rozwiązaniem, ale lepszego rozwiązania na razie nie wymyślono. Przynajmniej tak się może wydawać. Co do Parlamentu i Komisji Europejskiej, prawo dostosowujemy do regulacji unijnych. W nowej perspektywie finansowej są fundusze na budowę ITPOK-ów. W opinii branży projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie instalacji MBP faworyzuje ITPOK-i. Skoro Unia jest taka przeciwna spalarniom to dlaczego w Polsce taki jest nacisk na tego typu instalacje?
    Podsumowując, pragnę wyrazić, że każde rozwiązanie, które jest bardziej przyjazne środowisku popieram obiema rękami. W końcu chodzi o naszą (wszystkich) przyszłość. A z drugiej strony każdy może przyjść do mediów i wyrazić swoją opinię. Sam z takiej możliwości skorzystałem. Nawet jeśli moja opinia była inna niż dziennikarza to nigdy nie zostałem odesłany z kwitkiem.
    Z poważaniem,
    Józef

    • Dziękuję. Dobrze, że Pan wspomniał Parlamen Europejski, który właśnie przegłosował resolucję, w której m.in wzywa się do zaprzestania dotowania spalarni w EU. KE najprawdopodobnie pójdzie tą ścieżka w swojej propozycji w grudniu tego roku.
     Cieszęsię na Pana wsparcie rozwiązań lepszych niż spalarnie, tańszych i lepszych dla środowiska i przedsiębiorców. Proszę zatem zapoznać się ze studniami przypadków, w których opisane są koszty i przebieg innych systemów. Teraz przetłumaczone na j.poslki i napisane jasno i prosto. Proszę o kontakt w razie potrzeby rozwinięcia tematu. Materiał znajduje się tutaj: http://www.zerowasteeurope.eu/downloads/
     z pozdrowieniami,
     Piotr Barczak

     PS: w dniach 26-28.10 w Poznaniu podczas ENVICON/POLEKO będziemy więcej przedstawiać te koncepty podczas konferencji “Nasze zasoby są policzone”.

Skomentuj