W 2015 r. pierwsze miejskie odpady powinny trafić do nowoczesnej spalarni – w Szczecinie podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Umowę podpisali w Urzędzie Wojewódzkim wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Małgorzata Skucha oraz prezes zarządu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Tomasz Lachowicz. W uroczystości wzięli też udział minister środowiska Stanisław Gawłowski, wojewoda Marcin Zydorowicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jacek Chrzanowski oraz parlamentarzyści zachodniopomorscy.

– Duże miasta borykają się z dwoma wielkimi problemami w zakresie gospodarki komunalnej. Jest to gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarowanie odpadami. Pierwszy z tych problemów w Szczecinie już rozwiązaliśmy. Teraz zabieramy się za drugi z nich. Bardzo się cieszę, z podpisania umowy, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu szczecińskiego projektu – powiedział Piotr Krzystek.

– Szczecin dołączy do elitarnej grupy polskich miast, które dzięki budowie nowoczesnych zakładów termicznej utylizacji odpadów rozwiążą swoje kłopoty ze śmieciami. To bardzo istotne, gdyż nasz kraj został zobligowany do redukcji aż o 60 procent odpadów składowanych na wysypiskach – powiedział Stanisław Gawłowski.

Szczeciński projekt otrzymał unijne dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Środowiska w ramach działania 2.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 255 mln zł. Całość projektu szacuje się na kwotę nieco ponad 576 mln zł.

W 2008 r., po rekomendacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, na liście indywidualnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pojawiły się projekty Zakładów Termicznych Unieszkodliwiania Odpadów dla kilku polskich aglomeracji miejskich, w tym szczecińskiej. Konieczność budowy tego typu zakładów wynika ze zobowiązań jakie przyjęła Polska przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. Nasz kraj został zobligowany do wypełnienia zobowiązań, m.in.:  w zakresie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (m.in. papier, odpady zielone), czyli ich zagospodarowaniu w inny sposób niż przez składowanie.

W Szczecinie pod budowę ZTUO brano pod uwagę pięć lokalizacji: przy elektrociepłowni „Portowa” przy ul. Gdańskiej, przy elektrociepłowni „Pomorzany”, przy ul. Stołczyńskiej przy dawnej fabryce papieru „Skolwin”, na terenie dawnych zakładów „Wiskord”, oraz na Ostrowie Grabowskim. Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, ostateczny wybór padł na Ostrów Grabowski.

Przepustowość szczecińskiego zakładu określono w wysokości 150 tys. ton rocznie odpadów do utylizacji. Wielkość ta wynika z prognoz powstawania w regionie odpadów nie podlegających ponownemu przetworzeniu i analizy opłacalności w aspekcie ekonomicznym

W grudniu 2010 r. do budowy ZTUO została powołana spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, w której 100 % udziału posiada Gmina Miasto Szczecin. Z chwilą zakończenia procesu powołania Spółki, przejęła ona rolę beneficjenta, a po realizacji inwestycji stanie się operatorem wytworzonego majątku, co zostało zapisane w umowie wykonawczej podpisanej w marcu br.

28 kwietnia została podpisana umowa z wykonawca usługi pomocy technicznej i w najbliższym czasie podpisanie umowy zostanie zakończone postępowanie wyboru inżyniera kontraktu. Współpraca z tym wykonawcami zapewnić ma w pierwszej kolejności wybór wykonawcy prac projektowych i budowlanych oferującego najlepsze rozwiązania technologiczne, architektoniczne, środowiskowe i ekonomiczne, a następnie zapewnić prawidłową realizację całego przedsięwzięcia.

Przewiduje się, że realizacja ZTUO odbędzie się w latach 2013 – 2015.

źródło: szczecin.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj