W Katowicach w dniach 31 sierpnia – 2 września odbyła się XXII Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego. W tym roku jej organizatorem były Katowickie Wodociągi S.A.. W ten sposób firma świętowała 125 lecie istnienia wodociągów w mieście.

Tradycyjnie impreza odbyła się pod patronatem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jej współorganizatorami byli: Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Forum Eksploatatora oraz Wodociągi i Kanalizacja.

Zgodnie z tradycją otwarcie Spartakiady rozpoczęło się przemarszem drużyn, podczas którego zostały odczytane informacje o poszczególnych firmach i ekipach biorących udział w zawodach. W ceremonii otwarcia uczestniczyli: Andrzej Gut – Prezes Katowickich Wodociągów S.A.; Krystyna Siejna – Wiceprezydent Miasta Katowice; ks. Grzegorz Krząkała – Krajowy Duszpasterz Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Stanisław Kowalewski – przedstawiciel Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Prezes Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu; Andrzej Malinowski – Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Uroczystego  zapalenia znicza dokonali: Beata Słowik – przedstawicielka drużyny z Lublina, która zwyciężyła podczas ubiegłorocznej Spartakiady organizowanej w Warszawie oraz Janusz Macherski reprezentujący drużynę gospodarzy – Katowickich Wodociągów S.A. Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonał Prezes Katowickich Wodociągów S.A. Andrzej Gut.

Spartakiada ma charakter spotkania integracyjnego pracowników firm wodociągowych i kanalizacyjnych, zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie. Jest okazją do wspólnej zabawy i rywalizacji sportowej. W tym roku uczestniczyło w niej blisko 1400 zawodników z 44 przedsiębiorstw z całej Polski. Prze trzy dni zdobywali oni punkty dla swoich drużyn biorąc udział w 25 konkurencjach sportowych indywidualnych i drużynowych takich jak np.: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie kobiet (25 m), pływanie mężczyzn (50 m), tenis stołowy kobiet, tenis stołowy mężczyzn, tenis ziemny kobiet, tenis ziemny mężczyzn, dwa ognie, dart 301, przeciąganie liny. Konkurencje rozgrywano w pięciu lokalizacjach na terenie Katowic.

W niedzielę popołudniu odbyło się uroczyste zamknięcie Spartakiady, podczas którego wręczono nagrody za najlepsze osiągnięcia w klasyfikacji generalnej. Zgodnie z tradycją puchary otrzymało 8 najlepszych reprezentacji. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna gospodarzy – Katowickich Wodociągów S.A. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., która również w ubiegłym roku stanęła na podium na drugim miejscu. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., ubiegłoroczni zwycięzcy Spartakiady.  Kolejne miejsca od czwartego do ósmego zdobyli przedstawiciele: Saur Neptun Gdańsk S.A. Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z  o.o.,  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

Zwycięzcom puchary wręczyli: Andrzej Gut – Prezes Katowickich Wodociągów S.A.; Stanisław Kowalewski – przedstawiciel Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Prezes Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu; Andrzej Malinowski – Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Podczas tegorocznej Spartakiady wręczono również puchar Fair Play ufundowany przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie z okazji 20-lecia jej istnienia. Za najbardziej fair podczas rozgrywek uznano drużynę z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o, o. w Szczecinie.

Reprezentacja zwycięskiej drużyny – Katowickich Wodociągów S.A. – zgodnie z tradycją otrzymała także puchar przechodni. Jego fundatorem jest Zarząd Krajowy Wolnych Zawiązków Zawodowych Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Puchar ten wręczany jest od pierwszej Spartakiady wodociągowców, która odbyła się w 1987 roku w Elblągu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj