Dzisiaj w Parlamencie Europejskim odbędzie się drugie spotkanie Porozumienia Burmistrzów (Convenant of Majors) pt. “Miasta liderami w ograniczaniu zmian klimatu”. Porozumienie zawiązane w maju 2009 roku skupia ok. 1600 przedstawicieli władz lokalnych z 36 krajów.

Jego głównym celem jest praktyczna realizacja zamierzeń Unii Europejskich zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, który zobowiązuje państwa członkowskie do zmniejszenia emisji CO2 do 2020 r. co najmniej o 20%. W ramach Porozumienia, jego sygnatariusze działają w celu realizacji założeń tej polityki na poziomie lokalnym, poprzez wdrażanie inteligentnych zasad zrównoważonego gospodarowania energią przyczyniających się do tworzenia stabilnych stanowisk pracy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Do porozumienia należy dziesięć polskich samorządów terytorialnych: Bielawa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Ełk, Kraków, Łubianka, Niepołomice, Raciechowice, Stare Juchy oraz Warszawa.

Tegoroczne spotkanie sygnatariuszy Porozumienia stanie się okazją wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania w życie priorytetów polityki klimatycznej UE na poziomie lokalnym. W programie spotkania przewidziano m.in. prezentację miasta Sztokholm, które w 2010 ogłoszone zostało zieloną stolicą Europy – miastem, które w sposób modelowy wprowadza w życie zasady zrównoważonego rozwoju.

Uczestnikami spotkania będą między innymi: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Komisarz UE ds. energii Günther Oettinger oraz Mercedes Bresso, Przewodnicząca Komitetu Regionów, a także kilkuset przedstawicieli europejskich władz lokalnych, w tym samorządowcy z Polski.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj