Oprócz debaty na temat możliwości korzystania z papierowej ewidencji BDO do 30 czerwca, senatorowie pracują nad jeszcze jedną, bardzo ważną zmianą. Zaproponowali, by firmy odbierające odpady i samorządy miały więcej czasu na przedkładanie sprawozdań na temat ilości odebranych odpadów.

[AKTUALIZACJA]

Senat jednogłośnie przyjął wspomniane poprawki zgłoszone podczas obrad komisji.


Wprowadzając poprawki do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach senatorowie stanęli na stanowisku, że należy wydłużyć możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej do 30 czerwca. Ma to związek z obawami o poprawne funkcjonowanie elektronicznej ewidencji BDO.

Podczas obrad komisji środowiska senatorowie zajęli się również innymi, bardzo ważnymi dla branży gospodarki odpadami i samorządów, zmianami. Dotyczą one propozycji przedłużenia terminów na składania rocznych sprawozdań z ilości zbieranych odpadów.

Obecnie firmy odbierające odpady muszą przekazać sprawozdania za 2019 rok do odpowiednich urzędów do 31 stycznia 2020. Włodarze gmin mają czas na przekazanie swoich sprawozdań do urzędów marszałkowskich do 31 marca, a te muszą przekazać je do ministra właściwego do spraw środowiska do 15 lipca.

Senackie poprawki, zaakceptowane w czwartek, 16 stycznia zakładają, że odbierający odpady zyskaliby pięć miesięcy, swoje sprawozdania składając do 30 czerwca. Sprawozdania za 2019 r. składane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast musiałyby dotrzeć do marszałków do 31 sierpnia 2020 r. Marszałkowie musieliby przekazać ministerstwu swoje sprawozdania do 31 października 2020 r.

– Biorąc pod uwagę aktualne problemy techniczne zgłaszane przez osoby próbujące wypełnić wnioski w systemie BDO, wydaje się, że jest to zdroworozsądkowa propozycja – komentuje Mikołaj Maśliński, właściciel MM Doradztwo Prawne.

– Wiele podmiotów nadal czeka na wpis do rejestru BDO lub ma problemy z rejestracją do systemu. Z pewnością zatem wydłużenie terminu może pozwolić na usprawnienie technicznych aspektów funkcjonowania systemu, a także na przygotowanie osób do złożenia pierwszego sprawozdania z poziomu BDO. Miejmy zatem nadzieję, że ta poprawka przejdzie – uważa.

Głosowanie w Senacie nad proponowanymi poprawkami odbędzie się w piątek, 17 stycznia.

Czytaj więcej

11 Komentarze

  1. Czy biorąc pod uwagę ogólną dezorientację odnośnie terminu złożenia sprawozdania odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości do Gmin, czy gmina może mnie ukarać jeśli nie złożę ewentualnej wersji papierowej w terminie do 31.01.2020????

  2. Składanie sprawozdań o gospodarowaniu odpadami do 31.01? Przecież zawsze był termin do 15 marca! Skąd ta zmiana i gdzie jest o tym mowa?

    • do 15.03 było do urzędu marszałkowskiego a do 31.01 do urzędu miasta lub gminy bo oni z kolei robią do marszałka swojego.Prawdopodobnie wydłużą termin do 30.06.

  3. Wczoraj nie szlo zlozyc sprawozdania za komunalne bo nie znajdywalo zandego adresu urzedu i nie szlo uzupelnic sprawozdania. Więc nad czym oni sie zastanawiają, nie idzie złożyć to przesuwamy i to nie ze dla dobra przedsiebiorcy tylko dlatego, ze system naealil,i nie mozna zlozyc! Wersji papierowej oczywiscie urzedy nie chcą

Skomentuj